Artikkelit

Termeistä selkoa: Mikä on NFT?

Kuvassa #TermeistäSelkoa ja graafisena elementtinä henkilö, jonka puhekuplassa huutomerkki.

Viime vuosina mediassa on kirjoitettu paljon NFT-ilmiöstä myös taiteen yhteydessä. Mikä on NFT ja miten se liittyy kuvataiteisiin? Artikkelissamme käymme läpi teknologiaan liittyviä termejä. Kerromme, miten voit luoda teoksestasi NFT:n ja mitä sinun tulee muistaa tekijänoikeuksien osalta, jos haluat tehdä NFT-kauppaa. 

NFT lyhenne tulee englannin kielen sanoista ’non-fungible token’, joka vapaasti käännettynä tarkoittaa ei-vaihtokelpoista rahaketta. Sen virallinen käännös on Sitran mukaan digitaalinen hallintatodistus. Kyseessä on kryptovaluuttoihin liittyvä käsite. Toisin kuin muut kryptovaluutat NFT on nimensä mukaisesti yksilöllinen tai uniikki asia, jota ei voida monistaa tai käyttää vaihdon välineenä.

NFT:t pohjautuvat lohkoketjuteknologiaan. Ne tallennetaan lohkoketjuun, eli hajautettuun julkiseen tietokantaan, joka tallentaa maksutapahtumia ja siirtoja. Kaikki kryptovaluutat toimivat lohkoketjun avulla. NFT:n tapauksessa suosituin lohkoketju on ollut Ethereum-verkko.

Käytännössä NFT toimii eräänlaisena aitoustodisteena oikeudesta digitaaliseen kopioon. Sillä voidaan osoittaa omistusoikeus esimerkiksi digitaaliseen taideteokseen, somekuvaan tai Giffiin. Kuvataiteen tapauksessa se mahdollistaa digitaalisen taideteoksen ostamisen ja jälleenmyymisen fyysisen teoksen tapaan. NFT:tä ostetaan ja myydään kryptovaluutalla, kuten Ethereum-lohkoketjun Etherin valuutalla. 

Teknisesti NFT on koodinpätkä, joka on kirjoitettu lohkoketjuun. Koodi on aikaleimattua ja se sisältää mm. tiedon NFT-teoksen omistajuudesta sekä tiedon kuvan sijainnista, eli linkin digitaaliseen teokseen.

Kuinka teen NFT:n teoksestani?

Jos haluat myydä teoksiasi NFT:nä, tarvitset ensimmäiseksi kryptovaluuttalompakon, sillä NFT:n luominen ei ole ilmaista. Kryptolompakolla voit hankkia kryptovaluuttaa. Tämän jälkeen pystyt luomaan eli ”minttaamaan” (engl. minting) NFT:n lataamalla teostiedoston koneeltasi sivustolle eli valitsemallesi NFT-markkinapaikalle.

Suurin osa NFT-markkinapaikoista ei veloita maksua kuvien muuntamisesta NFT:ksi, mutta käytäntö vaihtelee riippuen siitä, mitä sivustoa käytät ja kuinka NFT:si ovat ostettavissa. Esimerkki markkinapaikasta on mm. Opensea, joka on kaikille avoin kauppapaikka. SuperRare on taas kuratoitu myyntisivusto, jolle päästäksesi sinun tulee läpäistä kuratointiprosessi.

Mitä ovat älysopimukset?

Älysopimukset (engl. smart contract) ovat lohkoketjuun kirjattuja ohjelmakoodin pätkiä, jotka dokumentoivat sopimukseen kirjattuja tapahtumia ja tekoja. Sopimuksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat avoimuus sekä se, ettei koodia voi jälkeenpäin enää muuttaa. NFT-taiteen myyjänä voit esimerkiksi asettaa sopimukseen ehdon, jonka myötä saat NFT-teoksen jälleenmyynnin yhteydessä automaattisesti jälleenmyyntikorvauksen myynnistä.

Nimestään huolimatta älysopimukset eivät ole sopimusoikeuden alaisia.

Älysopimusten hyötynä on transaktioiden tekemisen nopeus ja tehokkuus. Automatisoitu prosessi luo turvaa sopimusten osapuolille ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Nimestään huolimatta älysopimukset eivät ole sopimusoikeuden alaisia. Niiden täytäntöönpanokelpoisuuden suhteen on vielä avoimia kysymyksiä, koska ilmiö on lainsäädännön ja sen käytäntöjen suhteen melko uusi. Teoriassa ei ole kuitenkaan estettä sille, että älysopimukset eivät voisi olla laillisesti sitovia sopimuksia. 

Älysopimusten tapauksessa on tärkeää, että sopimuksen molemmat osapuolet ymmärtävät sen ehdot – tämä koskee niin älysopimuksen kuin sen markkinapaikan ehtoja, joilla kauppaa tehdään. Näiden ehtojen välillä voi olla eroavaisuuksia. Siksi on olennaista käydä läpi molemmat, jotta ymmärrät, kuinka ne vaikuttavat tekijänoikeuksiisi NFT-taiteen myymisen yhteydessä. 

Tekijänoikeus ja NFT

Tekijänoikeuden taloudelliset ja moraaliset oikeudet koskevat yhtä lailla NFT-taidetta kuin fyysisiä taideteoksia. Jos joku minttaisi teoksesi NFT:ksi väittäen, että teos on hänen tekemänsä, kyseessä olisi tekijänoikeusrikkomus, jota voidaan käsitellä samalla tavoin kuin mitä tahansa muuta tekijänoikeusloukkausta. 

Suurimmalla osalla NFT-markkinapaikoista on käytössä myös toiminto, jonka avulla voi ilmoittaa oikeuksia rikkovasta sisällöstä. Näistä käytännöistä kerrotaan usein sivuston ehdoissa. 

NFT:n luominen teoksellesi ei estä sinua tekemästä samasta teoksesta esimerkiksi fyysisiä kopioita, kuten kuvaprinttejä tai postikortteja myyntiin, jos sinulla on edelleen tekijänoikeudet teokseen etkä ole niistä erikseen luopunut. Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos luovutat oikeuksia NFT:n myymisen yhteydessä. Tämän vuoksi on tärkeää olla tarkkana älysopimusten sisällöistä sekä NFT-myyntisivustojen ehdoista ja säännöistä, jotka voivat vaikuttaa myytäviä NFT-teoksia koskeviin oikeuksiin. 

Kuvaston Termeistä selkoa -juttusarjassa käymme läpi tekijänoikeuslakiin ja kuvataiteilijan oikeuksiin liittyviä termejä ja selvitämme, mitä termit tarkoittavat käytännössä. NFT-artikkeli on osittain käännös sisarjärjestömme DACSin alkuperäistekstistä. 

Lisätietoa aiheesta:

Opinnäytetyö ”NFT:it osana taiteellista työskentelyä”

Termeistä selkoa -sarjassa aiemmin julkaistua:

Kuvaston keräämät tekijänoikeuskorvauslajit
Taiteilijana somessa: Miten huomioin tekijänoikeudet?
Julkinen näyttäminen
Miksi moraaliset oikeudet ovat tärkeitä?
Omistusoikeus vs. tekijänoikeus
Yksityisen kopioinnin hyvitys