Artikkelit

Tekijänoikeuslaki uudistuu, mutta kaikki eivät ole tyytyväisiä

Kuvassa teksti: Poikkeavat pelisäännöt eivät edistä yhteisiä tavoitteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys tekijänoikeuslain muutoksista on parhaillaan lausuntokierroksella. Kyseessä on merkittävä uudistus Suomen tekijänoikeuslakiin. Luovalla alalla pitkään odotettu esitys on otettu tyrmistyneenä vastaan.

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan muutoksia EU:n vuonna 2019 hyväksymän tekijänoikeusdirektiivin (DSM) kansalliseksi voimaan saattamiseksi. Direktiivin tavoitteina on vahvistaa luovan työn tekijöiden asemaa ja toisaalta yhdenmukaistaa EU:n sisäisiä markkinoita luovan talouden edistämiseksi.

Valmistelemme omaa lausuntoamme esitysluonnoksesta, kuten muut luovan alan toimijat. Esityksen ja sen vaikutusten analysointi on siksi kesken. Voimme kuitenkin jo todeta, että muutosesitys heikentää monilta osin taiteilijoiden suojaa ja kaventaisi mahdollisuuksia saada teosten käyttöön perustuvaa tekijänoikeustuloa.

Moni luovan alan toimija on ennättänyt ilmaista julkisesti tyrmistyksensä esitystä kohtaan. Tekijäjärjestöjä laajasti edustava Tekijäfoorumi vaatii lakiesitystä valmisteltavaksi uudelleen, samoin kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto.

Esitystä (13.10.) kommentoineen Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry:n edunvalvontajohtaja Lauri Kairan mukaan luonnos ei vastaa direktiivin sisältöä eikä sen tavoitteita vahvistaa tekijöiden suojaa ja yhdenmukaistaa lainsäädäntöä EU:ssa. Musiikkikustantajien toiminnanjohtaja Jari Muikku menee pidemmälle ja kutsuu blogissaan (18.10.) esitystä huonosti valmistelluksi ja suorastaan tekijävihamieliseksi.

Esitysluonnos vaikeuttaisi taiteilijoiden edellytyksiä tehdä taiteellista työtä. Se tarjoaa visiota digitalisaatiosta, jossa luovat sisällöt liikkuvat vapaasti yli maantieteellisten rajojen – taiteilijoiden ja koko luovan alan kustannuksella.

Suuri yleisö tuntee arvokuilun, mutta esitys kattaa paljon muutakin

Direktiivin vuoksi esitys uudeksi tekijänoikeuslaiksi on laaja kokonaisuus, joka sisältää useita muutoksia. Lakiesitys keskittyy pitkälti vain tekijöiden taloudellisiin oikeuksiin ja sivuuttaa moraaliset oikeudet. Kuvataiteilijoiden näkökulmasta tärkeimmät muutokset koskevat muun muassa kohtuullista korvausta, opetustoimintaa ja kulttuuriperintöorganisaatioita, joista kahteen jälkimmäiseen liittyy tekijöiden oikeuksien rajoituksia.

Rajoitus tarkoittaa sitä, että tekijä ei voi kieltää teoksensa käyttämistä eikä saada korvausta tilanteessa, jossa tekijän oikeutta päättää ja määrätä teoksesta on rajoitettu.

Nykylain mukaan taideteoksen kuvaa on esimerkiksi luvallista hyödyntää näyttelyarvostelussa ilman tekijän lupaa ja korvauksetta, kunhan kyse on näyttelyssä esillä olevan teoksen kuvasta.

Kuvaston kantana on ollut, että kuvataiteilijoita koskevia rajoituksia ei tule lisätä, koska taiteilijoiden oikeuksia on kavennettu nykylaissa jo useilla tavoilla. Rajoitusten suuren määrän lisäksi niitä on käytännössä usein tulkittu liian laveasti. Uusien rajoitussäännösten lisäksi esitysluonnoksen puutteita ovat puutteelliset tai kokonaan puuttuvat arviot rajoitusten vaikutuksista taiteilijoihin ja muihin luovan työn tekijöihin.

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto avaa opetukseen ehdotettuja muutoksia tarkemmin artikkelissaan Tekijänoikeuslain uudistus muuttaa teosten käytettävyyttä opetuksessa. Museoiden ja kulttuuriperintölaitosten osalta pidämme tärkeänä, että kokoelmateosten välittämistä yleisölle tukeva, toimiva sopimuslisenssi säilytetään ennallaan.

Eri pelisäännöt eivät edistä yhteisiä tavoitteita

Ongelmallisin osuus esityksessä koskee arvokuiluilmiötä, jota Lauri Kaira avaa YouTuben tapauksessa.

Pohjimmiltaan arvokuilussa on kyse siitä, että YouTuben kaltaiset alustapalvelut ovat voineet tähän asti levittää verkossa muiden tekemiä sisältöjä maksamatta tekijöille. Sopimusehdoillaan ne ovat vierittäneet vastuun palveluiden käyttäjille, esimerkiksi musiikkia tai elokuvia palveluihin lataaville kansalaisille. Tämän asetelman EU halusi muuttaa säätämällä artiklan 17, jossa tekijänoikeudellinen vastuu siirretään alustapalvelulle. Jatkossa YouTuben, Facebookin, Instagramin ja muiden vastaavien tulisi hankkia luvat eli lisenssit etukäteen palveluissa julkaistuille sisällöille.

Esitysluonnoksessa Suomeen ollaan nyt luomassa eri säännöt kuin muissa EU-maissa. Muista maista poikkeava ratkaisu ei edistäisi yhteiseurooppalaista tavoitetta tarjota luovalle alalle parempia toiminta- ja kasvumahdollisuuksia.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Hallituksen esitysluonnos on lausuntokierroksella sunnuntaihin 31.10. saakka. Siihen asti kuka tahansa voi ottaa kantaa uudistukseen. Avaamme Kuvaston kantoja tarkemmin lausunnon jättämisen yhteydessä. Jaamme kuitenkin muiden luovan alan toimijoiden näkemyksen siitä, että esitys tulee valmistella direktiivin tavoitteiden mukaisesti.

Nyt ehdotetut muutokset murtavat pahimmillaan sen oikeudellisen peruskallion, jolle luova ala rakentuu ja työ kukoistaa.

Muistutamme, että tekijänoikeuslaki on mahdollista uudistaa direktiivin alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Pohjoismaisista naapureistamme Tanska on jo saattanut voimaan yksittäisistä artikloista arvokuilua koskevan art 17 täysin direktiivin hengen mukaisena. Myös Ruotsissa äskettäin annettu esitys poikkeaa Suomen esitysluonnoksesta.

Valmis esitys tekijänoikeuslain uudistuksesta on määrä antaa eduskunnalle loppuvuodesta viikolla 50, minkä jälkeen lainkäsittely jatkuisi ensi keväänä eduskunnassa.

Pidämme esitysluonnosta kokonaisuutena hyvin huolestuttavana. Koko luova ala Suomessa ansaitsee parempaa. Odotettavissa on joka tapauksessa laajaa julkista keskustelua muutoskohteista puolesta ja vastaan.  

Aiheesta aiemmin julkaistua:

Välikatsaus tekijänoikeusdirektiiviin – miten lainsäädäntö etenee
Tekijänoikeusdirektiivin soveltamista edistettiin työpajoissa
Laaja kuulijajoukko osallistui OKM:n tekijänoikeusdirektiivin Kick-off-tilaisuuteen
EU:n tekijänoikeusdirektiivi etenee kansalliseen lainvalmisteluun
Euroopan parlamentti äänesti taiteilijoiden puolesta – tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin