Uutiset

Välikatsaus tekijänoikeusdirektiiviin – miten lainvalmistelu etenee

Euroopan unionin lippu, järjestön logo sekä tuomarin nuija ja lakikirja

Kuvaston kattojärjestö EVA on esittänyt huolen Euroopan komission ohjeista koskien artiklan 17 soveltamista.

Euroopan unioni hyväksyi keväällä 2019 tekijänoikeusdirektiivin (DSM), jolla mukautetaan unionin jäsenmaiden lainsäädäntöä digitalisaation aiheuttamiin muutoksiin. Direktiivin tarkoituksena on turvata tekijänoikeudet rajat ylittävässä digitaalisessa toimintaympäristössä, ilmaisunvapautta tai muita perusoikeuksia kuitenkaan rajoittamatta. Hyväksymisen jälkeen EU:n jäsenmaille annettiin kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi kansallisesti voimaan. Määräaika umpeutuu 7. kesäkuuta 2021.  

Tekijänoikeusdirektiivi on laaja kokoelma erilaisia lakipykäliä, joissa säädetään muun muassa opetuksesta, kulttuuriaineistoista, sosiaalisesta mediasta ja uutisartikkeleista. Kuvasto on seurannut lainvalmistelussa tarkimmin artiklan 17 käsittelyä. Arvokuiluksikin kutsuttu artikla koskee alustapalveluiden, kuten Facebook, Instagram ja Youtube, tekijänoikeudellista asemaa. 

Arvokuilu-ilmaisu on syntynyt siitä, että alustat ovat voineet aiemmin hyödyntää liiketoiminnassaan korvauksetta tekijänoikeuden alaisia sisältöjä, kuten musiikkia, kuvia, uutisartikkeleita, jolloin luovien sisältöjen taloudellinen arvo on siirtynyt niiden tekijöiltä alustoille. Direktiivissä arvokuilua kurotaan umpeen asettamalla alustapalvelut tekijänoikeudelliseen vastuuseen niillä jaetuista sisällöistä. Määritelmän mukaan alustat tarvitsevat jatkossa lähtökohtaisesti lisenssit eli luvat oikeudenhaltijoilta, kun niille ladataan kuva- ja muuta luovaa sisältöä. 

Euroopan komission ohjeistus artiklasta 17 muuttamassa direktiiviä?

Suomen tekijänoikeuslaille direktiivi merkitsee kokonaisvaltaista uudistusta.  Valmistelutyö on siksi hidasta. Direktiivissä on myös jätetty monia asioita avoimeksi ja jäsenvaltioiden lainsäätäjille kansallista liikkumavaraa. Samanaikaisesti kansallisen valmistelun kanssa Euroopan komissio on laatimassa soveltamisohjeet erityisesti artiklaan 17 liittyen. Komission ohjeistus on kuitenkin viivästynyt, minkä lisäksi sen juridinen sitovuus on herättänyt kysymyksiä. 

Euroopan visuaalisen alan tekijänoikeusjärjestöt ovat huolissaan siitä, että jotkin komission ohjeistuksiin sisällyttämät elementit ylitulkitsevat joitakin direktiivin kohtia. Vaarana saattaa olla, että ne johdattavat jäsenvaltioita luomaan tekijänoikeuden rajoituksia, joita EU:n lainsäätäjät eivät ole direktiivissä alun perin tarkoittaneet. Käytännön esimerkki ylimääräisestä rajoituksesta on, että artiklan 17 ulkopuolelle rajattaisiin alustapalveluita laajemmin. Tämä voisi merkitä esimerkiksi sitä, että artiklan ulkopuolelle jäisi jokin visuaalisia sisältöjä ja taidetta yleisölle tarjoava palvelu.

Kuvaston eurooppalainen kattojärjestö European Visual Artists (EVA) toi järjestöjen huolen esiin syyskuussa vastatessaan komission konsultaatioon soveltamisohjeista. EVA:n mukaan komission peruslinjauksena tulee olla alustapalvelujen yhteistyö tekijänoikeusjärjestöjen kanssa, jotta alustojen kautta jaetut, tekijänoikeuden alaiset kuvat voivat tulla lisensioiduiksi. 

– Taiteilijoiden tekijänoikeudella suojattuja teoksia on somessa miljoonia, ovat ne itsenäisiä teoksia (kuten Instagramissa ja Facebookissa) tai sisällytettynä osaksi muita teoksia kuten Youtube-videoissa. Youtube toivoo tulevansa vapautetuksi vastuustaan kuvien tapauksessa, mutta visuaalisen alan taiteilijoilla on yhtäläinen oikeus saada korvaus videoihin upotetuista teoksistaan. Odotamme, että arvokuilu suljetaan myös käytännössä eikä vain paperilla, tähdentää EVA:n puheenjohtaja ja Pictorightin toimitusjohtaja Vincent van den Eijnde. 

Kuvasto pitää yhdessä muiden visuaalisen alan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa tärkeänä, että taiteilijat tulevat kohdelluiksi tasaveroisesti suhteessa muihin oikeudenhaltijoihin tekijänoikeusdirektiivin toimeenpanossa. Artikla 17 on saatettava voimaan niin, että taiteilija voi tosiasiassa saada korvauksen teoksensa hyödyntämisestä.  

– Artiklan 17 toimeenpano ei voi viedä meitä takaisin direktiiviä edeltävään aikaan, vaan sen täytyy näyttää tietä visuaalisen alan taiteilijoiden hyvittämiseen asianmukaisella korvauksella, linjaa van den Eijnde.

Suomessa lakihanketta valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä. Teoston maaliskuussa haastatteleman OKM:n tekijänoikeusneuvos Viveca Stillin mukaan direktiivin täytäntöönpano etenee hitaasti, koska ministeriössä odotetaan yhtä lailla komission linjauksia. Tämän hetken tiedon mukaan hallituksen esityksen luonnos lakiuudistuksesta on tulossa lausuntakierrokselle loppuvuodesta 2020. Valmis hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2021.

***

Tähän mennessä tapahtunutta:

EU:n direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM) annettiin 17.4.2019, ja se tulee saattaa voimaan Suomessa ja muissa jäsenvaltioissa 7.6.2021 mennessä. 

Direktiivin kansallisen toimeenpanon valmistelu aloitettiin Suomessa osallistamalla ja kuulemalla laajasti sidosryhmiä. Käytännössä kuuleminen toteutettiin järjestämällä kaikille avoimet, teemakohtaiset työpajat keväällä 2019. Kuvasto osallistui valmistelun aikana neljään, visuaalisen alan taiteilijoiden kannalta tärkeimpään työpajaan, joissa käsiteltiin sisältöjä tarjoavien alustapalvelujen vastuuta, kulttuuriperinnön hyödyntämistä verkossa sekä sopimuslisenssijärjestelmää. Työpajojen aineistot löytyvät ministeriön hankesivulta. 

Lisätietoa valmistelusta:

Direktiivin implementoinnista on koottu Eduskunnan kirjastoon laaja tietopaketti. 

Kuvaston aiemmat artikkelit aiheesta:

Tekijänoikeusdirektiivin soveltamista edistettiin työpajoissa
Laaja kuulijajoukko osallistui OKM:n tekijänoikeusdirektiivin Kick-off-tilaisuuteen
EU:n tekijänoikeusdirektiivi etenee kansalliseen lainvalmisteluun
Euroopan parlamentti äänesti taiteilijoiden puolesta – tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin