Uutiset

Tekijänoikeusdirektiivin soveltamista edistettiin työpajoissa

Euroopan unionin lippu
<
>

Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM) hyväksyttiin EU:ssa tämän vuoden huhtikuussa. EU:n jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa viedä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Suomessa direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön soveltaminen aloitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämillä kaikille avoimilla teemakohtaisilla työpajoilla. Touko-kesäkuussa järjestettiin kuusi eri teemoihin keskittyvää pajaa, ja alkusyksystä työskentelyä jatkettiin vielä kahdessa pajassa. Työpajojen tarkoitus on ollut kuulla ja osallistaa sidosryhmiä. Työpajojen materiaaleihin voi tutustua täällä.

Kuvasto osallistui neljään, visuaalisen alan taiteilijoiden kannalta olennaisimpaan työpajaan. Näissä käsiteltiin sisältöjä tarjoavien alustapalvelujen vastuuta (artikla 17) sekä kulttuuriperinnön saataville saattamista ja sopimuslisenssijärjestelmää.

Työpajojen päätyttyä työ etenee lainsäädäntöprosessia noudattaen. Hallituksen esityksen luonnos lähtee aikatauluarvion mukaan lausuntokierrokselle kesällä 2020, josta sen on tarkoitus edetä eduskunnalle vuodenvaihteessa 2020–2021. Direktiivi tulee panna kansallisesti täytäntöön 7.6.2021 mennessä.

Direktiivin tarkoituksena on luoda reilut pelisäännöt Euroopan digitaalisille sisämarkkinoille, siirtää tekijänoikeusvastuuta käyttäjiltä alustapalveluille sekä turvata luovan alan tekijöiden oikeudet digiaikana. Kuvasto työskentelee sen eteen, että visuaalisen alan taiteilijoiden ja taiteen käyttäjien edut huomioidaan ja tasapainotetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Aiheesta lisää:
Laaja kuulijajoukko osallistui OKM:n tekijänoikeusdirektiivin Kick-off-tilaisuuteen
Euroopan parlamentti äänesti taiteilijoiden puolesta – tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin