Uutiset

Euroopan parlamentti äänesti taiteilijoiden puolesta – tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin

Kuva: Shutterstock.com

Euroopan parlamentti hyväksyi 26. maaliskuuta pidetyssä täysistunnossaan esityksen tekijänoikeusdirektiivistä. Uudistuksen puolesta äänesti 348 parlamentaarikkoa ja 274 vastaan.

Uudistuksen tarkoituksena on ollut modernisoida tekijänoikeusdirektiivi, jotta tekijänoikeudet toteutuisivat myös internetissä. Uudet tekijänoikeussäännöt vahvistavat kuvataiteilijoiden ja muiden luovan alan tekijöiden asemaa tilanteissa, joissa taiteilijoiden teoksia käytetään.

Parlamentin hyväksymässä direktiiviesityksessä säilyi mukana tekijöille tärkeä artikla 13 (nykyinen artikla 17). Artikla velvoittaa alustoja, kuten Facebook ja Youtube, maksamaan korvauksia taiteilijoille, joiden sisältöjä hyödynnetään alustoilla.

– Luovien alojen näkökulmasta äänestystulos on historiallinen. Direktiivillä parannetaan tekijöiden neuvotteluasemaa suhteessa verkkoalustoihin ja luodaan oikeudellisesti kestävämpää pohjaa luovan alan toimintaympäristölle, arvioi Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

– Saavutettu kompromissi on myös osoitus siitä, että tekijöiden työn kulttuurinen ja taloudellinen arvo huomioidaan osana EU:n sisämarkkinoita, kiittelee Nilsson.

Ennen äänestystä Kuvasto ja yli 260 muuta luovan alan tekijöitä edustavaa organisaatiota vetosivat parlamentaarikoihin tekijänoikeusdirektiivin hyväksymisen puolesta. Lisäksi yli 270 Kuvastoon kuuluvaa kuvataiteilijaa allekirjoitti taiteilijoiden yhteisen vetoomuksen, jossa taiteilijat pyysivät parlamentin edustajia äänestämään direktiivin puolesta.

Seuraavaksi direktiivi implementoidaan eli sovitetaan kansalliseen tekijänoikeuslainsäädäntöön. Kuvasto pitää tärkeänä, että kuvataiteilijoita kohdellaan tasaveroisesti muiden tekijänoikeuksien haltijoiden kanssa direktiivin kansallisessa toimeenpanossa. Valmistelutyö direktiivin voimaan saattamiseksi Suomessa vie arviolta kaksi vuotta.

Lisätietoa tekijänoikeusdirektiivistä Euroopan parlamentin sivuilla.