Uutiset

Kuvataiteilijat osoittavat tukensa EU:n tekijänoikeusuudistukselle

Kuvataiteilijat vetoavat tekijänoikeusuudistuksen puolesta

Yli 270 visuaalisen alan taiteilijaa Suomessa on osoittanut tukensa Euroopan unionin tekijänoikeusuudistukselle allekirjoittamalla vetoomuksen, joka on osoitettu Euroopan parlamentin jäsenille. Vetoomuksessa taiteilijat kutsuvat parlamentin jäseniä hyväksymään tekijänoikeusdirektiivin.

Myös Kuvaston eurooppalainen kattojärjestö, European Visual Artists EVA on lähettänyt parlamentin jäsenille 350 eurooppalaisen taiteilijan allekirjoittaman kirjeen tekijänoikeusuudistuksen puolesta.

Tekijänoikeusdirektiivin sisältö ja kohtalo ratkaistaan kevään aikana Euroopan parlamentin ja neuvoston äänestyksissä. Kuvasto muistuttaa, että kuvataiteilijoita on kohdeltava tasaveroisesti muiden oikeudenhaltijoiden kanssa EU:n tekijänoikeuslainsäädännön valmistelussa. Myös kuvataiteilijoiden neuvotteluasema tulee turvata taideteosten uusien käyttötapojen kohdalla.

Alla parlamentin jäsenille lähetetty suomenkielinen kirje.

Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet,

Me allekirjoittaneet edustamme Euroopan luovan alan tekijöitä, joita direktiivi digitaalisista sisämarkkinoista (DSM) koskettaa.

Elokuvamme, dokumenttimme, videomme, piirroksemme, maalauksemme, veistoksemme, valokuvamme ja muut taidemuotomme ovat eurooppalaisen kulttuurin rikkaus ja ylpeydenaihe. Kyseessä on ammattimme ja intohimomme. Jotta eurooppalaiset käyttäjät voivat jatkossakin nauttia kulttuuristaan – erityisesti digitaalisessa ympäristössä – ja me saamme toimeentulomme tekijöinä, tarvitsemme kiireellisesti teidän hyväksyntänne tekijänoikeusdirektiiville.

Tekijänoikeusdirektiivi vastaa tarpeeseen luoda reilut pelisäännöt meidän tekijöiden sekä eri medioissa ja alustoilla teoksiamme välittävien, levittävien ja jakavien käyttäjien välille. Kyse on molemminpuolisesta kunnioittamisesta ja taloudellisten riskien jakamisesta, niin kuin menestystenkin. Tekijänoikeusdirektiivin hyväksyminen on välttämätöntä eurooppalaisen kulttuuridiversiteetin suojelemiseksi sekä Euroopan luovan alan ammattilaisten ja lahjakkuuksien tukemiseksi.

Emme voi odottaa enää toista vuosikymmentä, että tekijänoikeuslainsäädäntö mukautetaan digitaaliseen toimintaympäristöön. Siksi kutsumme teitä, Euroopan parlamentin jäseniä sanomaan kyllä tälle uudistukselle.

Vetoomuksen allekirjoittajat