Uutiset

Laaja kuulijajoukko osallistui OKM:n tekijänoikeusdirektiivin Kick-off-tilaisuuteen

EU:n uusi tekijänoikeusdirektiivi on herättänyt julkisuudessa paljon keskustelua, ja kiinnostus sitä kohtaan jatkuu. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti direktiivin kansallista toimeenpanoa varten perjantaina 10. toukokuuta Kick-off-tilaisuuden, jossa sidosryhmiä tiedotettiin lainvalmistelusta. Julkiseen, kaikille avoimeen tilaisuuteen oli ilmoittautunut ennakkoon yli 100 osallistujaa.

Tekijänoikeusdirektiivi edellyttää sidosryhmien, eli alan asiantuntijoiden kuulemista lainvalmisteluprosessissa. OKM järjestää tästä johtuen kuusi, kaikille avointa temaattista työpajaa, joissa sidosryhmiä kuullaan ja osallistetaan jo varhaisessa vaiheessa. Työpajat pidetään touko-kesäkuun aikana. Työpajojen perusvalmistelun jälkeen työ etenee tavanomaista lainsäädäntöprosessia noudattaen.

Kuvasto osallistuu visuaalisen alan taiteilijoiden kannalta olennaisimpiin työpajoihin, joita ovat mm. kulttuuriperinnön saataville saattaminen (artiklat 8-12) sekä alustapalvelujen vastuu (artikla 17, entinen artikla 13). Myös tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden suojaksi asetetuista artikloista (artiklat 18-23) järjestetään oma työpajansa.

Kulttuuriperintöorganisaatioita, kuten museoita, arkistoja ja kirjastoja, koskevissa artikloissa 8-12 säädetään tekijänoikeudella suojattujen teosten käytöstä kyseenomaisissa organisaatioissa. Artikla 17 velvoittaa puolestaan verkkoalustoja hankkimaan luvan tai lisenssin jakamilleen, tekijänoikeudella suojatuille sisällöille.

Lainvalmistelun seuraaminen jatkossa

Huhtikuussa EU:ssa vahvistettu tekijänoikeusdirektiivi tulee saattaa osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä viimeistään vuonna 2021. Direktiivi edellyttää muutoksia myös Suomen lainsäädäntöön. Lainvalmistelua on jatkossa mahdollista seurata ministeriön sivuilla. Vastuuvirkamiehenä valmistelussa toimii tekijänoikeusneuvos Viveca Still.

 

Aiheesta muualla:

EU:n tekijänoikeusdirektiivi etenee kansalliseen lainvalmisteluun
Euroopan parlamentti äänesti taiteilijoiden puolesta – tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin