Uutiset

Maksoimme taiteilijoille 773 000 euroa tekijänoikeuskorvauksia

Maksoimme syyskuun loppuun mennessä tekijänoikeuskorvauksia yhteensä noin 773 000 euroa. Kyseessä on Kuvaston toimintahistorian suurin, taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille maksettu korvauserä. Henkilökohtaisia korvauksia sai yhteensä 1947 taiteilijaa ja oikeudenhaltijaa.

Korvaukset ovat pandemiavuonna 2020 keräämiämme taiteilijoiden henkilökohtaisia korvauksia, kuten näyttely- ja käyttökorvauksia. Poikkeusoloista huolimatta henkilökohtaisten korvausten määrä kasvoi tuolloin 20 %, joka selittyy pääasiassa taideteosten digilupien kysynnän kasvulla. Korvausten maksaminen taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille aloitettiin kesäkuussa alussa.

Maksamamme korvaukset jakaantuvat seuraaviin lajeihin:

  • Taideteosten kuvien hyödyntämiseen perustuvat käyttökorvaukset (esim. julkaisutoiminta)
  • Tekijänoikeuteen perustuvat taideteosten näyttelykorvaukset
  • Kuvataiteen teosten jälleenmyyntiin perustuvat jälleenmyyntikorvaukset
  • Kansallisgalleria- ja Suomen museoliitto -sopimuksiin perustuvat museoiden kokoelmateosten digikorvaukset
  • Ulkomaisten sisarjärjestöjen keräämät käyttö- ja jälleenmyyntikorvaukset

Kaikista vuonna 2020 kerätyistä korvauksista on nyt maksettu yli 80 prosenttia. Vielä maksamattomia korvauksia ovat esimerkiksi Kuvaston tilitysrajan alle jäävät korvaukset, jotka siirtyvät seuraavalle vuodelle. Osassa korvauksia maksamista viivästyttävät oikeudenhaltijoiden tiedoissa tapahtuneet muutokset tai niiden puuttuminen kokonaan.

Tekijänoikeustulo on tervetullut lisäansio

Maksamamme tekijänoikeuskorvaukset ovat taiteilijoille tervetullut lisätulo riippumatta korvauksen suuruudesta. Koronatoimien aiheuttamien tulonmenetysten myötä niiden merkitys taiteilijoille on entistä suurempi. Tänä vuonna maksoimme taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille korvauksia keskimäärin noin 350 euroa.

Korvausten merkityksestä taiteilija-asiakkaillemme voit lukea kesäkuussa julkaistusta artikkelistamme ”Tekijänoikeuskorvauksilla on sekä taloudellinen että periaatteellinen merkitys”.

Kuvassa teksti: Kaikkiaan korvauksia palautui taiteilijoille lähes miljoona euroa.Taiteilijoiden henkilökohtaisten korvausten lisäksi keräsimme vuonna 2020 kollektiivisia korvauksia yhteensä noin 213 000 euroa. VISEK-apurahojen lisäksi nämä korvaukset palautuivat taiteilijoille erilaisten neuvonta- ja tukipalvelujen muodossa. Kaiken kaikkiaan taiteilijoille siirtyi noin 986 900 euroa.

Tekijänoikeuskorvauksia maksetaan kesäkuusta syksyyn

Tilitämme tekijänoikeuskorvaukset taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille pääsääntöisesti kerran vuodessa. Korvausten maksamisen aloitamme kesäkuussa Kuvaston tilinpäätöksen jälkeen, ja valtaosa korvauksista maksetaan kesäkuukausien aikana.

Maksamme korvauksia Kuvastoon kuuluville taiteilijoille nopeutetusti ja varsinaisen tilityksen ulkopuolella, kun korvaussumma ylittää 500 euroa. Korvauksia maksetaan myös niille nk. tuntemattomille tekijöille, joiden tiedot saamme selvitettyä ja päivitettyä tilityksen jälkeen. Pidämme nettisivuillamme yllä listaa tuntemattomista taiteilijoista, joille on kertynyt korvauksia ja joiden tiedoissa on puutteita.

Muistathan, että maksamme korvauksia sekä edustamillemme taiteilijoille ja heidän oikeudenhaltijoilleen että taiteilijoille, jotka eivät vielä ole mukana Kuvastossa. Keräämme kaikkien taiteilijoiden puolesta muun muassa kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksia ja korvauksia museoiden kokoelmateosten digitaalisesta käytöstä.

Aiheeseen liittyvää:

Visuaalisen alan taiteilijoille tekijänoikeuskorvauksia yli miljoona euroa – korona vauhditti taideteosten digitaalista käyttöä
Kuvasto maksoi taiteilijoille yli puoli miljoonaa euroa
Korvausten tilitys