Tiedotteet

Visuaalisen alan taiteilijoille tekijänoikeuskorvauksia yli miljoona euroa – korona vauhditti taideteosten digitaalista käyttöä

Kuvassa kaavio taiteilijoiden henkilökohtaisista korvauksista 2016–2020 (+85%).
Kaavio Kuvaston keräämistä käyttökorvauksista, vertailukohteina vuosi 2019 ja 2020 (+30 %).
Kaavio Kuvaston keräämistä näyttelykorvauksista, vertailukohteina vuodet 2016 ja 2020 (+30 %).
<
>

Tekijänoikeusjärjestö Kuvasto tilittää visuaalisen alan taiteilijoille tekijänoikeuskorvauksia yhteensä 1 045 774 euroa. Taiteilijoille maksettavat korvaukset koskevat vuotta 2020. Poikkeusajoista huolimatta Kuvaston keräämien tekijänoikeuskorvausten määrä ylitti ensimmäisen kerran miljoona euroa. Korvausmäärä on kasvanut vuodesta 2016 jopa 85 prosenttia.

Kuvaston vuosi 2020 oli – vastoin alkuvuoden odotuksia – taloudellisesti poikkeuksellisen hyvä. Henkilökohtaisten tekijänoikeuskorvausten määrä kasvoi 20 % edellisvuodesta. Eniten kasvua oli käyttökorvauksissa (+30 %), jotka perustuvat taideteosten hyödyntämiseen esimerkiksi digitaalisesti tai julkaisutoiminnassa. Nousua oli myös näyttelykorvauksissa (6 %) ja kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksissa (13 %).

Näyttelytoiminnasta kertyvät ja tekijänoikeuteen perustuvat näyttelykorvaukset ovat kuvataiteilijoille usein tärkein tekijänoikeustulonlähde. Näyttelytilojen pitkästä sulusta huolimatta Kuvasto keräsi näyttelykorvauksia aikaisempaa enemmän, yhteensä 211 644 euroa.

On hienoa, että teoksiani on julkisesti esillä erilaisten yleisöjen nähtävillä. Tästä maksettava tekijänoikeuskorvaus on merkityksellinen osa taiteilijan ansioitani, vahvistaa valokuvataiteilija Sanna Kannisto.

Kuvataiteilijan ansiot koostuvat ja kerääntyvät yleensä kuin pienistä puroista. Varsinkin näinä viime aikoina jokainen tippa on ollut tärkeä ja siinä Kuvaston toiminta on korvaamatonta, kertoo kuvataiteilija Janne Laine.

Korona lisäsi taideteosten digitaalista käyttöä

Kuvaston keräämien käyttökorvausten määrä on lähes kolminkertaistunut vuodesta 2016. Vuoden 2020 nousu selittyy pääasiassa taideteosten digilupien määrän kasvulla. Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilssonin mukaan kehitys vahvistaa tarvetta turvata taiteilijoiden oikeudet verkkoympäristössä.

Kuvataiteilijat saavat edelleen vähän korvauksia suhteessa taideteosten digikäytön volyymiin. Lainsäätäjälle EU:n tekijänoikeusdirektiivin voimaan saattaminen merkitsee tilaisuutta parantaa taiteilijoiden neuvotteluasemaa. Teosten käyttäjille kyseessä on korvausten budjetointiasia. Kuvasto tekee oman osansa kehittämällä lisensointipalveluaan ja oikeuksien hallinnointia, muistuttaa Nilsson.

Kasvua jälleenmyyntikorvauksissa ja tuomio maksamattomista korvauksista

Poikkeusolot ovat lamaannuttaneet kansainväliset taidemarkkinat. Suomessa jälleenmyyntikorvausten kasvua selittävät online-huutokaupat, joihin rajoitukset eivät ole vaikuttaneet, ja yksittäisten tekijöiden korkeaan hintaan jälleenmyydyt teokset.

Suomen ensimmäinen rikostutkinta maksamattomista jälleenmyyntikorvauksista sai päätöksen huhtikuussa 2020, kun Pohjois-Suomen käräjäoikeus antoi asiassa tuomion. Kuvataiteilijoiden jälleenmyyntikorvausta vuodesta 1995 hallinnoinut Kuvasto oli tapauksessa mukana asianomistajana. Lisätietoa tuomiosta.

Kuvaston vuosi 2020 lukuina

  • Kuvaston kokonaistuotot kasvoivat reilun prosentin ollen yhteensä 1 331 751 euroa
  • Taiteilijoille henkilökohtaisesti maksettavia tekijänoikeuskorvauksia kerättiin yhteensä 1 045 774 euroa; nousua edellisvuoteen oli 20 %
  • Tekijänoikeuskorvausten kokonaismäärä oli yhteensä 1 258 966 euroa, joista kollektiivisten korvausten osuus oli 213 192 euroa
  • Kuvasto keräsi vuonna 2020 käyttökorvauksia yhteensä 628 497 euroa
  • Tekijänoikeuteen perustuvien näyttelykorvausten määrä on kasvanut +30 % vuodesta 2016
  • Kuvataiteen teosten jälleenmyynneistä kertyi tekijänoikeuskorvauksia yhteensä 205 633 euroa
  • Vuonna 2020 Kuvasto maksoi tekijänoikeuskorvauksia lähes 700 000 euroa yhteensä 1490 taiteilijalle ja oikeudenhaltijalle

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Tommi Nilsson, , 040 511 9440
Asiakas- ja viestintäpäällikkö Kati Pelkonen, , 045 608 2900

Kuvassa kuvataiteilija Janne Laineen henkilökuva ja hänen sitaattinsa.