Uutiset

Maksamatta jääneistä taiteen jälleenmyyntikorvauksista tuomio

Pohjois-Savon käräjäoikeus on tänään 3.4.2020 antamassaan tuomiossa vahvistanut maksuvelvollisuuden maksamatta jääneestä jälleenmyyntikorvauksesta. Tuomiossa vahvistetaan jälleenmyyntikorvauksen suorittamisvelvollisuus taiteilijoille kaikesta taiteen jälleenmyynnistä, kun siihen osallistuu taidemarkkinoiden ammattilainen. Kyseessä on jälleenmyyntikorvauksen osalta ensimmäinen laatuaan oleva tuomio Suomessa.

Jälleenmyyntikorvaus tarkoittaa taiteilijan tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta saada korvaus teostensa jälleenmyynnistä. Jälleenmyyntikorvauksen suorittamisesta vastaa teoksen myyntiin osallistunut taidemarkkinoiden ammattilainen: myyjä, välittäjä tai ostaja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään nimittänyt Kuvaston jälleenmyyntikorvauksen kerääväksi ja tilittäväksi järjestöksi.

Käräjäoikeus katsoi osakeyhtiön, jonka nimissä taidemyyntiä oli harjoitettu, olevan velvollinen suorittamaan Kuvastolle maksamatta jääneen jälleenmyyntikorvauksen sekä korvauksia oikeudenkäyntikuluista yhteensä yli 15 000 euroa. Lisäksi yhtiön vastuuhenkilö tuomittiin kavalluksesta jälleenmyyntikorvausta koskevan tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen perusteella. Tapauksessa on kyse muun muassa Valamon luostarissa järjestetyistä taidenäyttelyistä. Käräjäoikeus katsoi osan näyttelyissä myydyistä tauluista väärennöksiksi, joiden osalta taidemyyntiä harjoittanut pariskunta tuomittiin useasta petoksesta sekä väärennysrikoksesta.

TTVK edusti asiassa Kuvastoa, joka oli asianomistajana ainoastaan jälleenmyyntikorvauksen maksamatta jättämiseen liittyvässä syytekohdassa, jossa taidemyyntiä harjoittaneessa osakeyhtiössä päätösvaltaa käyttäneelle henkilölle vaadittiin rangaistusta törkeästä kavalluksesta.

TTVK ja Kuvasto jatkavat edelleen taidekauppiaiden ja -välittäjien seurantaa. Mahdollisia jatkotoimia harkitaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
Puh. 09 6803 4049

Toiminnanjohtaja Tommi Nilsson
Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
Puh. 040 511 9440