Uutiset

Kuvasto maksoi taiteilijoille yli puoli miljoonaa euroa

Kuvasto on maksanut taiteilijoille vuonna 2019 keräämiään tekijänoikeuskorvauksia yhteensä noin 538 000 euroa. Syyskuun loppuun mennessä maksettuja korvauksia sai 1 159 visuaalisen alan taiteilijaa ja edesmenneiden taiteilijoiden oikeudenhaltijaa sekä 12 sisarjärjestöä. Kuvasto tilittää tekijänoikeuskorvaukset taiteilijoille pääsääntöisesti kerran vuodessa, ja niiden maksaminen aloitetaan kesäkuussa Kuvaston kevätkokouksen jälkeen.

Taiteilijat saivat Kuvaston kautta keskimäärin nettokorvauksia 449 euroa. Maksetut korvaukset jakautuivat seuraaviin oikeuksien luokkiin:

  • Taideteosten hyödyntämiseen (esim. julkaisukäyttöön) perustuvat käyttökorvaukset
  • Taideteosten julkiseen näyttämiseen perustuvat näyttelykorvaukset
  • Kuvataiteen jälleenmyynneistä kerätyt jälleenmyyntikorvaukset
  • Kansallisgalleria- ja Museoliitto-sopimuksiin perustuvat sopimuslisenssikorvaukset

Käyttö- ja näyttelykorvauksia Kuvasto kerää edustamiensa taiteilijoiden puolesta. Kansallisgalleria- ja Museoliitto-sopimuksiin perustuvia verkkokäyttökorvauksia maksetaan sopimusten piiriin kuuluville kotimaisille taiteilijoille. Jälleenmyyntikorvauksia Kuvasto kerää kaikkien visuaalisen alan taiteilijoiden puolesta. 

Henkilökohtaisten korvausten lisäksi Kuvasto keräsi vuonna 2019 kollektiivisia korvauksia noin 148 000 euroa. Nämä korvaukset siirtyivät taiteilijoille VISEK-apurahojen ja erilaisten neuvonta- ja tukipalvelujen muodossa. Kaiken kaikkiaan taiteilijoille palautui noin 686 000 euroa. 

Osa korvauksista maksuun jo keväällä

Kevään poikkeusolojen ja taidealan ahdingon vuoksi Kuvasto aikaisti osaa tilityksestä ja maksoi huhtikuussa taiteilijoille korvauksia nopeutetusti yhteensä yli 174 300 euroa. Ennakkotilitys koski kaikkia yli 500 euron suuruisia korvauseriä, joita maksettiin 130 taiteilijalle. Kyseessä olivat Kuvaston vuonna 2019 keräämät tekijänoikeuskorvaukset, jotka olisi maksettu normaalin tilitysaikataulun mukaan kesän aikana.

Korvausten maksaminen

Tekijänoikeuskorvauksen maksaminen edellyttää, että summa ylittää Kuvaston 50 euron tilityskynnyksen. Jos tilityskynnys ei ylity, säilytämme korvauksen seuraavaa tilitystä varten. Muistathan, että maksamme yli 500 euron korvaukset taiteilijoiden pyynnöstä nopeutetusti. 

Tuntemattomat taiteilijat

Korvausten maksamista sujuvoittavat taiteilijoiden ja oikeudenhaltijoiden ajantasaiset pankki- ja yhteystiedot. Jälleenmyynti- ja muiden sopimuslisenssikorvausten saaminen ei edellytä taiteilijoilta Kuvaston asiakkuutta, mutta toivomme myös Kuvaston ulkopuolisten oikeudenhaltijoiden ilmoittavan yhteystietonsa Kuvastoon.

Puutteellisten tietojen vuoksi teemme vuosittain paljon selvitystyötä tavoittaaksemme taiteilijat ja edesmenneiden taiteilijoiden oikeudenhaltijat, jotta korvaukset voidaan maksaa. Kuvaston sivuille on koottu lista taiteilijoista, joita emme vielä ole onnistuneet tavoittamaan. 

Onko listalla joku tuttusi? Välitäthän tiedon eteenpäin tai ota yhteyttä Kuvastoon.