Uutiset

Kuvaston tavoitteet vaalikaudelle 2019 – 2023

Sijoitus luoviin aloihin kertautuu hyvinvointina tulevaisuudessa

Suomen menestys perustuu uusiutumiseen, luovuuteen ja osaamiseen. Tätä luovuuspääomaa vaalitaan panostamalla taiteeseen ja kulttuuriin.

Taiteella on valtava merkitys maakuntien ja kaupunkien elinvoimaisuudelle. Kulttuuripalvelut lisäävät kaupunkien vetovoimaisuutta ja vauhdittavat aluekehitystä auttaen lisäämään alueellista hyvinvointia. Kuvataiteiden merkityksestä ihmisille kertovat esimerkiksi museoiden kasvaneet kävijämäärät.

Entistä visuaalisemmassa yhteiskunnassa, jota muun muassa digitalisaatio ja työn murros haastavat, ihmiset tarvitsevat sekä monilukutaitoa että osallisuuden kokemuksia. Siinä taidepalvelut ovat avuksi. Taide lisää tutkitusti osallisuuden kokemuksia, ja sen myönteiset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset tunnistetaan.

Taiteellinen työ ja osaaminen ovat edellytyksinä laadukkaille taidepalveluille. Kuvataiteilijat ovat korkeasti koulutettuja ammattilaisia, jotka tuottavat visuaalisia sisältöjä ja taidepalveluja. Osaaminen tarvitsee kuitenkin resursointia. Puute osaajista voi muodostaa esteen alueiden taloudelliselle kasvulle ja kehitykselle.

Digitalisaatio tuottaa muutoksia taiteellisessa työssä, taiteen jakelussa ja kulutuksessa

Kuvaston tavoitteena on edistää visuaalisen alan taiteilijoiden mahdollisuuksia ansaita taiteellisella työllään sekä parantaa taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Kun taiteilijoiden tekijänoikeudellinen asema on digiaikanakin turvattu, mahdollistaa se myös uusien teosten tekemisen. Taiteen käyttäjille se merkitsee laadukkaita sisältöjä ja taidepalveluja kulutettavaksi.

Tekijänoikeus on taiteellisen työn peruskallio, jolle myös vahva luova talous rakentuu

Tekijänoikeus on luovan työntekijän perusoikeus. Se tuottaa kuvataiteilijalle teosten käyttöön perustuvaa toimeentuloa. Mekanismina se muodostaa perustan, jolle taiteilijoiden itsenäinen ja riippumaton asema voi rakentua. Turvaamalla oikeudet vahvistetaan taiteilijan neuvotteluasemaa tilanteissa, joissa taiteilijan teoksia käytetään. Vahvalle perustalle syntyvät myös uudet, luovan talouden muodot.

Visuaalinen ala tarvitsee yhdessä toteutettuja ratkaisuja, jotta moniääninen ja laadukas taide olisi kaikkien saatavilla.

Pidetään vahvoista tekijänoikeuksista kiinni, tarjotaan laadukkaita ja monimuotoisia kulttuuri- ja taidepalveluja kaikkien saataville ja palautetaan niistä syntyvä arvo taiteellisen työn ammattilaisille!

Kuvaston tavoitteet vaalikaudelle 2019 – 2023

Kuvasto ehdottaa kolmea keinoa, joilla visuaalisista alaa voidaan kehittää ja edistää tulevalla vaalikaudella:

 

  1. Turvataan visuaalisen alan taiteilijoiden oikeudet

Visuaalisen alan kehittäminen edellyttää siihen rohkaisevaa toimintaympäristöä myös digiaikana. Suomen tulee painottaa kuvataiteilijoiden tasaveroista kohtelua suhteessa muihin oikeudenhaltijoihin EU:n tekijänoikeuslainsäädännön valmistelussa ja sen kansallisessa toimeenpanossa. Kuvataiteilijoiden neuvotteluasema teosten uusien käyttötapojen kohdalla tulee turvata, eikä uusia taiteilijoita koskevia, tekijän oikeutta kaventavia rajoituksia tule säätää lisää.

  1. Parannetaan kuvataiteen teosten saatavuutta yhteiskunnassa

Laajennetut lupajärjestelmät hyödyttävät sekä teosten käyttäjiä että oikeudenhaltijoita. Tekijänoikeuden sopimuslisenssien toimivuutta tulee ylläpitää, ja niitä on päivitettävä vastaamaan paremmin nykyisiä ja tulevia digitalisaation käyttötarpeita. Poistetaan uudenlaisten, taideteoksiin liittyvien verkkopalveluiden kehittelyn esteitä kehittämällä sopimuslisenssijärjestelmää.

  1. Huomioidaan aineeton arvo julkisen sektorin taide- ja kulttuuribudjeteissa

Varmistetaan kuntien kulttuuripalveluille riittävä rahoitus niille asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Korkealaatuisten taidepalveluiden tuottaminen edellyttää ammatillista, taiteellista osaamista ja sen arvon tunnistamista. Kuntien ja kolmannen sekä neljännen sektorin välisessä yhteistyössä kuvataiteilijoille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset tulee huomioida budjeteissa.

 

Aiemmin julkaistua:

Lausunnot: