Uutiset

Kuvasto lausui kuntien kulttuuritoimintalain uudistamisesta

Kuvasto lausui kesäkuussa opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä kuntien uudeksi kulttuuritoimintalaiksi.

Kulttuuriministeri Sampo Terho asetti syksyllä 2017 työryhmän laatimaan ehdotuksen uudeksi kuntien kulttuuritoimintalaiksi, ja työryhmän toimikausi päättyy 30.9.2018. Lausuntoaika työryhmän esityksestä päättyi kesäkuun 28. päivä. Yhteensä lausuntoja annettiin annetussa ajassa 137.

Kuvaston lausunnon pääkohdat:

1. Laadukkaiden kulttuuripalvelujen toteuttamista on tuettava riittävällä julkisella rahoituksella
Taide ja kulttuurinen toiminta lisäävät alueiden elinvoimaa ja kiinnostavuutta. Niillä on myös suuri merkitys asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä kunnissa. Ilman riittävää rahoitusta kuntien kulttuuripalvelut eivät toteuta niille asetettuja tavoitteita.

2. Korkealaatuisten kulttuuripalvelujen tuottaminen perustuu asiantuntemukseen
Palvelujen tuottamiseen tulee kohdistaa riittävä määrä asiantuntevaa henkilöstöä. Sisällöntuottajina kuvataiteilijat ovat oman alansa asiantuntijoita.

3. Tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus kuuluu kaikille taiteilijoille
Kuvataiteilija on oikeutettu tekijänoikeuskorvaukseen, kun taiteilijan omistamia teoksia näytetään julkisesti. Kulttuuripalveluja suunniteltaessa tulee kunnissa kiinnittää huomiota tekijänoikeuslakiin perustuvien korvausten budjetoimiseen.

Kuvasto jätti lausuntonsa lausuntopalvelut.fi-osoitteessa, ja se on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.