Tekijänoikeuskorvaus taideteoksen julkisesta näyttämisestä

Hannaleena Heiska. Kuva/Foto: Sanna Peurakoski 2017

Taidenäyttelyiden merkitystä kuvataiteilijoille voidaan verrata musiikin soittamiseen radiossa. Ne ovat monille taiteilijoille merkittävin teosten käyttömuoto. 

Teosten julkisesta näyttämisestä maksettavaa tekijänoikeuskorvausta kutsutaan näyttelykorvaukseksi, sillä taideteoksia tyypillisesti näytetään taidenäyttelyssä. Julkisen näyttämisen ei tarvitse tapahtua museossa tai muussa näyttelytilassa, vaan kyseeseen voivat tulla myös muunlaiset tilat, kuten erilaiset tapahtumat, festivaalit tai ulkoilmanäyttelyt, joissa teos asetetaan julkisesti esille yleisöä varten.

Kuvataiteilijoilla on lakisääteinen oikeus tekijänoikeudelliseen näyttelykorvaukseen, kun kyseessä on taiteilijan omistuksessa oleva teos. 

Kuvasto kerää näyttelykorvauksen taiteilija-asiakkaidensa puolesta näyttelynjärjestäjien ilmoituksen perusteella. Kun taidenäyttelyssä on mukana edustamiamme taiteilijoita, tulee näyttelynjärjestäjän tehdä Kuvastolle näyttelyilmoitus. Kerätyt korvaukset tilitämme taiteilijoille.

Ilmoita taidenäyttely e-asioinnin sähköisellä lomakkeella.

Näyttelykorvausta ei kerätä näyttelynjärjestäjän kokoelmateoksista, vaan näyttelynjärjestäjä saa näyttää niitä vapaasti näyttelyissä. Tekijän oikeus korvaukseen raukeaa, kun teos on myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu.

Näyttelykorvauksen hinnan muodostumiseen vaikuttavat teoslajin lisäksi näyttelyaika sekä kävijämäärä. Näyttelyajalla tarkoitetaan aikaa, jonka näyttely on ollut yleisölle avoinna, avajaispäivästä näyttelyn viimeiseen aukiolopäivään. Näyttelyaika ei ota huomioon päiviä, jolloin näyttely on ollut suljettuna. Myöskään näyttelyn pääsymaksu ei vaikuta korvausperusteeseen. Kävijämäärän osalta huomioidaan museon tai näyttelytilan edellisvuoden kokonaiskävijämäärä.

Julkisesta näyttämisestä voit lukea lisää Termeistä selkoa -artikkelista, ja näyttelykorvaushinnoitteluun voit tutustua Hinnastossa. Näyttelytoimintaan liittyvistä tekijänoikeuslain rajoitussäännöistä voit lukea Kuvaston Taidenäyttelyt ja tekijänoikeus -oppaasta Julkaisut-sivulla sekä Kuvaoikeuksien ABC -sivulta.

 

Näyttelykorvaushinnoittelun uudistus

Kuvaston näyttelykorvaushinnoittelua uudistettiin keväällä 2015,  ja uusi hinnasto astui voimaan 1.5.2015 alkaen. Uusia hintoja sovelletaan näyttelyihin, jotka ovat avautuneet 1.5.2015 jälkeen.

Uudessa mallissa näyttelykorvauksen muodostumiseen vaikuttaa näyttelyn keston lisäksi museon ja näyttelytilan edellisvuoden kävijämäärä.  Sekä näyttelyn keston että kävijämäärän perusteella muodostetaan kertoimet, jotka lisätään teoslajin perushintaan. Vuoden 2016 näyttelyiden tapauksessa näyttelyjärjestäjät ilmoittavat museon tai näyttelytilan vuoden 2015 kokonaiskävijämäärän.

Uudistuksen lähtökohtana on ollut tarve parantaa järjestelmää ja kohdella näyttelyjärjestäjiä tasapuolisesti. Kävijäkertoimien käyttöön ottamisella hinnasto ottaa huomioon museoiden erilaiset resurssit nykyistä enemmän. Uudistuksen jälkeen teoskohtainen perushinta kattaa aiemman 30 päivän sijaan kaksi kuukautta kestävän näyttelyn. Aikamääreiden muutoksella huomioidaan näin paremmin nykyinen näyttelytoiminta ja pidentyvät näyttelyajat.