Uutiset

Kuvasto lausui julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028

Kuvasto antoi lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Lausunto muistuttaa rahoitusratkaisun kiireellisyydestä koskien museoiden taidekokoelmien digitalisaatiota.

Lausunnossaan Kuvasto keskittyi kulttuuriperintölaitosten taidekokoelmien digitalisointiin ja muistutti, että valtion talousarviossa ei ole varattu määrärahaa visuaalisen alan taiteilijoiden digikorvauksille. Rahoitusratkaisun puuttuminen koskee suomalaisten taidemuseoiden mahdollisuutta tarjota ja kehittää digitaalisia yleisöpalveluja sekä taiteilijoiden oikeutta saada lainmukainen korvaus teostensa käyttämisestä.

”Hallitusohjelman mukaisesti digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen ovat yksi tärkeimmistä keinoista parantaa julkisten palveluiden laatua, tehokkuutta ja saatavuutta”, lausunnossa kerrotaan. ”Parempien julkisten palveluiden lisäksi digitalisaatio ja teknologinen kehitys ovat valtavia mahdollisuuksia uudelle kasvulle.”

Nyt kuvataiteen digitalisaatio on ottamassa valtaisan askeleen taaksepäin. Vuodenvaihteessa päättynyt opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitus Taidekokoelmat verkkoon -sopimukselle on kipeästi osoittanut, että vain harvalla museolla on taloudellisia resursseja vastata taiteilijoiden käyttökorvauksista. Ilman julkista rahoitusta sopimusjärjestelyä ei ole mahdollista ylläpitää.

Lausunnossaan Kuvasto muistuttaa myös, että Kansallisgallerian kokoelmateoksia koskeva sopimus on edelleen voimassa: ”Ei ole perusteltua, että Suomen muut museot ja niiden kokoelmissa olevat taiteilijat ovat tältä osin eriarvoisessa asemassa.

Edellytykset kestävän ja pitkäjänteisen rahoitusratkaisun aikaansaamiseksi ovat olemassa. Digikorvauksille esitetty määräraha ei edellytä lakimuutoksia, ja sille on valmiiksi räätälöity määrärahamomentti olemassa.

Lue koko lausunto sivistysvaliokunnalle.

Luovat ry:ltä kriittinen lausunto leikkauksista

Myös yhteistyöverkosto Luovat ry on lausunut sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 kiinnittäen huomiota yksityisen kopioinnin hyvitykseen. Hallitus päätti kehysriihessä puolittaa valtion budjetissa vakiinnutetun hyvityksen 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan euroon.

”Sillä on merkittäviä negatiivisia kerrannaisvaikutuksia mm. maakuntien tapahtumatarjontaan ja kulttuurihankkeisiin sekä myös suoraan yksittäisten taiteilijoiden toimeentuloon”, Luovat ry:n lausunnossa todetaan.

Osa yksityisen kopioinnin hyvityksestä menee suoraan tekijöille ja taiteilijoille, osalla taas rahoitetaan kulttuurin edistämiskeskusten toimintaa. Esimerkiksi Kuvaston osana toimivan VISEKin jakamat työskentelyapurahat visuaalisen alan taiteilijoille perustuvat yksityisen kopioinnin hyvitykseen. Hyvitys on korvaus tekijöille siitä, että jokainen kansalainen saa tekijänoikeuslain nojalla kopioida muutaman kappaleen teoksesta yksityiseen käyttöönsä.

Kuvasto on Luovat ry:n jäsen.

Lue lausunnosta lisää.