Uutiset

Kuvaston lupa- ja näyttelyhinnastot päivittyivät

Kuvassa on Kuvaston logo ja teksti:

Taideteosten käyttölupia ja taidenäyttelyitä koskevat hinnastomme on päivitetty 1.1.2024 voimaan astuneilla hinnoilla.

Kuvaston taideteosten käyttölupien hinnat nousivat painotuotteiden ja digilupien osalta vuoden alussa viisi prosenttia. Näyttelyhinnastossa sama korotus koskee vain pääsymaksullisia näyttelyitä.

Hintamuutosten yhteydessä olemme selkeyttäneet lupahinnastoa päivittämällä ohjeistuksia sekä poistamalla valikoimasta joitakin hintakategorioita. Sanoma- ja aikakauslehtikategoriat ovat esimerkiksi yhdistyneet Lehdet-kategoriaksi, jonka hinnoittelua sovelletaan myös julkaisuihin, jotka ilmestyvät kerran vuodessa tai epäsäännöllisin välein. Uutena kategoriana lupahinnastossa on e-kirja.

Yrityksille, kulttuuriperintölaitoksille ja muille toimijoille myöntämämme digiluvat kattavat jatkossa myös luvan kohteena olevien teosten välittämisen sosiaalisessa mediassa tai muilla luvansaajan hallinnoimilla alustoilla.

Virtuaalinäyttelyitä varten olemme tehneet muutoksia näyttelyhinnastossa verkkonäyttelyiden hinnoitteluun. Digiluvasta poiketen verkkonäyttelyitä koskeva kokonaishinta sisältää myös muut näyttelyn yhteydessä toteutetut sisällöt, kuten erilaiset videomuotoiset teos- ja taiteilijaesittelyt. Verkkonäyttelyn aiempaa huokeampaan perushintaan ei sovelleta aika- tai kävijäkertoimia.

Hinnastopäivitykset on toteutettu suomenkielisissä hinnastoissa ja e-asioinnissa tammikuun alussa. Ruotsinkieliset hinnastot ja e-asioinnin lomakkeet päivittyvät tammi-helmikuun aikana.

Poikkeava hinnoittelu

Pitkäaikaisiin asiakkaisiin, joiden sopimukset on tehty ennen 31.12.2023, sovellamme 12 kuukauden siirtymäaikaa. Siirtymäajan sovittu hintataso säilyy ennallaan.

Vuonna 2023 toteutettuihin pääsymaksullisiin näyttelyihin sovellamme edelleen saman vuoden hinnoittelua. Näyttelyt tulee kuitenkin ilmoittaa Kuvastolle viimeistään 31.1., mikäli se on jäänyt näyttelyn yhteydessä viime vuonna tekemättä.

Tutustu hinnastoihin:

Lupahinnasto
Näyttelyhinnasto

Aiemmin julkaistua:

Hinnaston päivitys: korotuksia hintoihin tammikuusta 2024 alkaen