Uutiset

Kuvataidealalle tekijänoikeuskorvauksia 640 000 euroa Kuvaston kautta

Syyskuun loppuun mennessä maksoimme tekijänoikeuskorvauksia noin 640 000 euroa visuaalisen alan taiteilijoille ja edesmenneiden taiteilijoiden oikeudenhaltijoille. Korvauksia on saanut kauttamme jo yli 1 900 taiteilijaa ja oikeudenhaltijaa.

Keräsimme henkilökohtaisesti tilitettäviä korvauksia viime vuonna noin 822 000 euroa. Näitä korvauksia olemme maksaneet korvauksensaajille kuluneen kesän ja alkusyksyn aikana porrastetusti, kesäkuun alusta syyskuun loppuun.

Maksamamme korvaukset jakaantuvat seuraaviin korvauslajeihin:

  • Taideteosten käyttölupiin perustuvat käyttökorvaukset (esim. julkaisutoiminta)
  • Tekijänoikeusperusteiset näyttelykorvaukset
  • Kuvataiteen jälleenmyyntikorvaukset
  • Kansallisgalleria- ja Suomen museoliitto -sopimuksiin perustuvat sopimuslisenssikorvaukset eli kokoelmateosten digikorvaukset
  • Ulkomaisten sisarjärjestöjen keräämät käyttö- ja jälleenmyyntikorvaukset

Keskimääräinen tilittämämme korvaus oli noin 330 euroa. Kollektiivisia tekijänoikeuskorvauksia, joihin lukeutuvat muun muassa taiteilijoille tarkoitetut VISEK-apurahat, keräsimme edellisvuonna yhteensä 184 845 euroa. Nämä huomioiden taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille on palautunut Kuvaston kautta korvauksia yhteensä noin 824 800 euroa.

Keräämämme korvaukset siirtyvät maksettaviksi seuraavalle vuodelle, jos korvauserä jää alle tilityskynnyksemme. Korvausten maksamisessa esiintyy viivettä myös, jos saajan tiedoissa on tapahtunut muutoksia tai ne puuttuvat kokonaan. Pidämme nettisivuillamme yllä listaa taiteilijoista, joille on kertynyt korvauksia ja joiden tiedoissa on puutteita.

Tilitysuudistuksen siirtymävuosi näkyi vain vähän tilityksessä

Toteutimme kesän tilityksen tilitysuudistuksen vuoksi uusin prosessein ja uusien yhteistyökumppanien kanssa. Muun muassa korvausten maksatuksesta ja viranomaisilmoituksista vastaavana taloushallintokumppaninamme aloitti huhtikuussa Rantalainen Oy.

Muutoksista huolimatta tilitys on sujunut suunnitellusti ja onnistuneesti. Uudistuksesta johtuva siirtymävuosi on näkynyt taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille käytännössä vain vähän. Kuvaston uuden tietojärjestelmän tuottama hyöty on nähtävissä ensi vuoden tilityksessä, kun uusi järjestelmä ja tilitysmalli ovat täysimääräisesti hyödynnettävissämme.  

Aiheesta aiemmin julkaistua:

Tekijänoikeuskorvausten tilitys alkanut
Kuvaston taloushallintopalveluista vastaa 1.4. alkaen Rantalainen Oy