Uutiset

Kuvaston lausunto valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriaa koskevasta lakimuutoksesta

Kuvasto on lausunut eduskunnan sivistysvaliokunnan pyynnöstä hallituksen esityksestä, joka koskee valtion rahoitusta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain muuttamista.

Hallituksen esityksen tavoitteena on vahvistaa kansallisten taidelaitosten oikeudellista asemaa valtion rahoituksen osalta, vahvistaa niiden rahoituksen vakautta ja lisätä rahoituksen ennakoitavuutta laitosten toiminnan suunnittelussa.

Kuvasto kannattaa lausunnossaan esityksessä mainittuja tavoitteita. Katsomme, että yhteiskuntamme sivistyksen vaaliminen tarvitsee sitä, että valtion rahoitus keskeisille kansallisille taidelaitoksille turvataan kestävällä tavalla. Lausunnossa kiinnitämme huomion Kansallisgallerian osana toimivan valtion taideteostoimikunnan (VTT) kokoelmateosten digitaaliseen saatavuuteen.

VTT:n kokoelmateokset tulivat vuonna 2020 osaksi Suomen museoliiton ja Kuvaston välistä Taidekokoelmat verkossa -sopimusta, joka mahdollistaa kokoelmateosten välittämisen yleisölle netissä. Kuvasto tilittää sopimukseen ja teosten käyttöön perustuvat tekijänoikeuskorvaukset kokoelmataiteilijoille.  Sopimuksen rahoitus perustuu valtaosin opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitukseen, joka on nykyisellään kuitenkin täysin riittämätön ja päättyy vuoden 2023 lopussa.

Lausunnossa esitämme ratkaisuna, että taiteilijoille VTT:n kokoelmateosten digikäytöstä maksettavat tekijänoikeuskorvaukset lisätään Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n määrärahaan. Näin varmistetaan VTT:n kokoelmateosten saatavuus netissä ja kokoelmataiteilijoiden korvausoikeus myös jatkossa.

Tutustu 30. syyskuuta 2022 antamaamme koko lausuntoon.

Aiemmin julkaistua: 

Kannatamme ehdotusta kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi