Uutiset

Kannatamme ehdotusta kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä esittää raportissaan lain säätämistä valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille, kuten Kansallisgallerialle. Kuvasto kannattaa lausunnossaan työryhmän esitystä, joka vahvistaisi taidelaitosten rahoituksen ennakoitavuutta ja vakautta.

Lausuntokierroksella ollut työryhmän raportti koskee Kansallisgallerian, Suomen kansallisoopperan ja -baletin ja Suomen Kansallisteatterin rahoitusta. Tavoitteena on vahvistaa paitsi taidelaitosten oikeudellista asemaa, myös niiden rahoituksen ennakoitavuutta toiminnan suunnittelussa. Harkinnanvaraisen valtionavustuksen sijaan kansallisille taidelaitoksille myönnettäisiin lakisääteinen rahoitus valtion budjetista.

Kannatamme Kuvaston lausunnossa esityksen tavoitteita. Pidämme tärkeänä, että valtion rahoitus keskeisille kansallisille taidelaitoksille turvataan kestävällä tavalla. Lisäksi kiinnitämme lausunnossa huomiota Valtion taideteostoimikunnan kokoelmiin, jotka ovat osa Kansallisgallerian kokoelmaa, ja niiden digitaaliseen saatavuuteen.

Valtion taideteostoimikunnan kokoelmateokset ovat mukana Kuvaston ja Suomen museoliiton Taidekokoelmat verkossa -sopimuksessa, mikä mahdollistaa niiden välittämisen yleisölle netissä. Taideteosten digitaalinen käyttö ja kysyntä ovat kasvaneet, osittain pandemian seurauksena, ja Kuvaston ja museoliiton sopimuksesta on tullut kehityksen myötä entistäkin tärkeämpi.

Esitämme siksi harkittavaksi, että taideteostoimikunnan kokoelmateosten digitaalisesta käytöstä maksettavat korvaukset taiteilijoille lisätään Kansallisgalleriasta annetun lain määrärahaan. Näin varmistetaan, että kokoelmataiteilijat saavat korvauksen teostensa digitaalisesta hyödyntämisestä.

OKM asetti 10.9.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoituksen ja oikeudellisen aseman kehittämisestä. Lausuntokierros työryhmän esityksestä päättyi 3. joulukuuta, ja lausuntoja annettiin yhteensä kahdeksan kappaletta.

Esityksen taustatiedot

  • Kansallisille taidelaitoksille myönnettäisiin lakisääteistä valtionrahoitusta laissa määriteltyihin tehtäviin
  • Rahoituksen perusteena olevien tehtävien toteuttamista ohjattaisiin yksityiskohtaisemmalla tasolla ja seurattaisiin tavoiteohjausmenettelyssä
  • Rahoitus kytkettäisiin kustannustason kehitykseen
  • Rahoituksesta sovittaisiin neljäksi vuodeksi kerrallaan, mutta rahoitus vahvistettaisiin kullekin taidelaitokselle edelleen vuosittain valtion talousarviossa
  • Lisäksi muutettaisiin Kansallisgalleriasta annettu laki 29 §, jossa säädetään Kansallisgallerian rahoituksesta.

Lue lisää esityksestä: Lausunnon kohteena ollut työryhmän raportti koskien kansallisten taidelaitosten rahoitusta

>> Kuvaston lausunto (PDF)