Uutiset

Kuvaston edustamat taiteilijat voivat saada näyttelykorvauksia myös Ranskasta

Kuvaston ranskalainen sisarjärjestö Adagp ja Kuvasto ovat päivittäneet vastavuoroisuussopimustaan näyttelykorvauksen osalta. Keväästä 2024 alkaen Kuvastoon kuuluvat taiteilijat voivat saada näyttelykorvauksia myös Ranskassa pitämistään näyttelyistä.

Visuaalisen alan taiteilijoita edustava tekijänoikeusjärjestö Adagp on työskennellyt pitkään kuvataiteilijoiden näyttämisoikeuden puolesta, sillä sen soveltaminen on ollut Ranskassa puutteellista. Vaikuttamistyön tuloksena Ranskan kulttuuriministeriö esitteli vuonna 2019 suosituksen taiteilijoille maksettavasta vähimmäispalkkiosta, jota kaikkien ministeriön avustuksia saavien näyttelyjärjestäjien on noudatettava. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Adagp sopii korvauksesta näyttelyjärjestäjän kanssa edustamiensa taiteilijoiden puolesta, kun näyttely järjestetään tilassa, joka saa julkista rahoitusta. Vuonna 2023 Adagp keräsi näyttelykorvauksia taiteilijoille jo noin 300 000 euroa.

Kuvasto ja Adagp päivittivät keskinäistä sopimustaan tänä keväänä siten, että jatkossa Adagp voi kerätä näyttelykorvauksen myös Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden puolesta Ranskassa. Vastaavasti Kuvasto sopii näyttelykorvauksesta ranskalaisten taiteilijoiden puolesta, kun he osallistuvat näyttelyihin Suomessa ja ovat Adagp:n edustamia. Muutos helpottaa myös kotimaisia näyttelyjärjestäjiä, sillä se vähentää erillisen sopimisen ja neuvottelun tarvetta.

Valtaosa Kuvaston kansainvälisistä sisarjärjestöistä ei hallinnoi taiteilijoiden näyttelykorvauksia, kuten Kuvasto. Tästä johtuen Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden tulee yleensä sopia näyttelykorvauksesta suoraan näyttelyjärjestäjän kanssa ulkomailla toteutuvan näyttelyn tapauksessa. Myös kansainväliset taiteilijat sopivat tavallisesti näyttelykorvauksesta suoraan järjestäjän kanssa, kun he osallistuvat näyttelyihin Suomessa.

Kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten perusteella Kuvaston sisarjärjestöt voivat myöntää lupia suomalaisten taiteilijoiden teosten käyttöön sekä kerätä jälleenmyyntikorvauksia kotimaisten taiteilijoiden puolesta, kun teoksia jälleenmyydään kansainvälisillä taidemarkkinoilla. Sisarjärjestöt tilittävät ulkomailla kerätyt korvaukset vuosittain Kuvaston kautta taiteilijoille.

Lue lisää:

Kuvataiteilijan näyttämisoikeus
Kuvaston näyttelyhinnasto