Uutiset

Näyttelyhinnasto pääsymaksuttomille näyttelyille

Kuvaston keräämän näyttelykorvauksen hinnoittelua on selkiytetty näyttelyhinnastossa uudella hintakategorialla. Hintakategoria koskee pääsymaksuttomia näyttelyitä.

Kuvaston näyttelyhinnastoon on lisätty hintakategoria pääsymaksuttomille näyttelyille, jotta hinnasto on selkeämpi ja huomioi aiempaa paremmin erilaiset näyttelyt. Uuden kategorian mukaista hinnoittelua sovelletaan muun muassa kuntien ja kaupunkien pääsymaksuttomaan näyttelytoimintaan.

Kuvasto kerää tekijänoikeusperusteisen näyttelykorvauksen taiteilijoiden puolesta näyttelyhinnastonsa mukaisesti. Hinnasto on sisältänyt aiemmin kategoriat museonäyttelyille ja nk. kausi- eli kesänäyttelyille. Ne eivät ole soveltuneet suoraan esimerkiksi kuntien ja kaupunkien kulttuurikeskuksissa ja gallerioissa toteutettaviin näyttelyihin, mikä on merkinnyt usein erillistä neuvottelua korvauksista näyttelyjärjestäjien kanssa. Hinnastorakenteen muutoksen tarkoituksena on selventää myös taiteilijoille, mistä näyttelyistä Kuvasto kerää tekijänoikeuskorvauksia.

Näyttelyhinnasto auttaa ennakoimaan

Näyttelykorvausta koskeva, julkinen hinnasto helpottaa näyttelytoiminnan suunnittelua ja taiteilijoille maksettavien korvausten ennakointia näyttelybudjeteissa. Se tekee näyttelykorvauksen hinnoittelusta myös läpinäkyvämmän ja selkeämmän Kuvaston taiteilija-asiakkaille.

Uuden hintakategorian myötä näyttelyhinnastossa on hinnoiteltu erikseen pääsymaksulliset, pääsymaksuttomat, kausiluonteiset ja verkkonäyttelyt. Pääsymaksuttomien näyttelyiden hinnoittelua on myös yksinkertaistettu: taiteilijakohtaisiin perushintoihin sovelletaan vain aikakerrointa. Muissa kategorioissa hinnoittelu on sama kuin aiemmin.

Korvausoikeus perustuu tekijänoikeuslakiin

Tekijänoikeuslain mukaan kuvataiteilijalla on oikeus korvaukseen, kun taiteilijan omistamaa teosta näytetään julkisesti yleisölle, esimerkiksi taidenäyttelyssä. Korvausperuste rinnastuu musiikintekijän saamaan esityskorvaukseen, kun musiikki soi esimerkiksi konserteissa, kahviloissa, näyttelyissä tai muissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Kuvaston valvonta-alueeseen kuuluvat valtion, kuntien ja kaupunkien pääsymaksullinen ja pääsymaksuton näyttelytoiminta sekä muut pääsymaksulliset näyttelyt. Näyttelyjärjestäjien velvollisuutena on ilmoittaa näyttelystä Kuvastolle, kun näyttelyissä on mukana edustamiemme taiteilijoiden teoksia.

Näyttelyhinnaston hinnat ovat voimassa. 

***

Näyttelyjärjestäjät tekevät Kuvastolle ilmoituksen näyttelyistä, joissa on mukana Kuvaston edustamia taiteilijoita. Kuvaston e-asioinnissa löytyvät ilmoitusta varten lomakkeet pääsymaksullisille, pääsymaksuttomille, kausi- ja verkkonäyttelyille. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään näyttelyn päätyttyä. 

Aiheesta enemmän:

Korvaus taideteoksen julkisesta näyttämisestä
Näyttelyhinnasto