Uutiset

Kuvaston vuosi 2021: vaikuttamista taiteilijoita tukevien rakenteiden puolesta

Kuvaston vuotta värittivät kuvataiteen toimialaan kohdistuneet leikkausuhat ja tekijänoikeuslainsäädännön uudistukseen liittyvät ongelmat. Vaikuttamistyön rinnalla teimme taloudellisesti myönteisen tuloksen keräämällä taiteilijoille jälleen yli miljoona euroa.

Vuonna 2021 kuvataidealaa puristettiin ahtaammalle koronarajoitusten jatkuessa ja alan rahoitusta koskevilla leikkausuutisilla. Taiteilijoiden oikeuksien turvaamisen kannalta intensiivisin työrupeama kohdistui syksyyn, jolloin puolustimme yhdessä muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa leikkausuhan alla ollutta yksityisen kopioinnin hyvitystä. Ison osan huomiostamme vei myös syyskuussa julkaistu tekijänoikeuslain muutoksia koskenut esitysluonnos, joka sisälsi tekijöiden kannalta vakavia ongelmia.

Luovan työn tekijöinä taiteilijat tarvitsevat asemaansa tukevan tekijänoikeuslain. Uusi tekijänoikeuslaki tulee vaikuttamaan taiteilijoihin ja Kuvaston toimintaan tavoilla, jotka tarkentuvat vasta kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. Tutustu lausuntoomme.

Vaikuttamistyössä ja viestinnässä tukeuduimme Kuvaston kumppaneihin luovan alan järjestökentällä. Ennakoimme syksyä järjestämällä mm. heinäkuussa tekijänoikeuslakiteemaisen keskustelutilaisuuden Luovasti kohti huomista SuomiAreena-tapahtumassa Kopioston, Sanaston, Teoston ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK:n kanssa. Lujitimme myös yhteistyötä Suomen Taiteilijaseuran ja Frame Contemporary Art Finlandin kanssa yhteisillä hallitusohjelmatavoitteilla.

Edunvalvontatyön rinnalla jatkoimme Kuvaston taloushallinnon ja tekijänoikeuskorvausten tilityksen uudelleen organisointia. Päämääränä on tehostaa taloushallintoa ja siirtää aiemmin taloushallintokumppanilla ollut tilitystiedon hallinta takaisin Kuvastolle.

Taiteilijoille korvauksia jälleen yli miljoona euroa

Taloudellisten mittareiden perusteella vuottamme voi luonnehtia hyväksi: Kuvaston kokonaistuotot nousivat edellisvuodesta yhdeksän prosenttia ollen yhteensä 1 452 096 euroa. Henkilökohtaisia korvauksia keräsimme taiteilijoiden puolesta 1 028 526 €. Näyttelytoiminnasta kertyvissä näyttelykorvauksissa nousua oli 13 prosenttia ja kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksissa peräti 23 prosenttia.

Kuvassa infograafi näyttelykorvausten +13 prosentin kasvusta.

Viime vuonna maksoimme korvauksia yli 1 900 taiteilijalle ja oikeudenhaltijalle. Vuonna 2021 kerättyjen tekijänoikeuskorvausten maksaminen käynnistyy kesäkuussa, ja maksamme niitä taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille porrastetusti kesäkuukausien aikana.

Korvauksista vähennettävä Kuvaston toimintakulu laskee 22 prosentista 20 prosenttiin. Toimintakululla katetaan Kuvaston toiminnasta syntyviä kuluja, joista suurimpia ovat henkilöstökulut, taloushallinto ja IT-järjestelmät.

Ukrainan sodan ja pakotteiden vuoksi Kuvasto jäädyttää toistaiseksi venäläisille taiteilijoille kertyneet korvaukset, jotka normaalitilanteessa maksettaisiin taiteilijoille Venäjällä toimivan sisarjärjestömme Upraviksen kautta.

Kuvaston vuosi lukuina:

  • Kuvaston kokonaistuotot kasvoivat 9 prosenttia edellisvuoteen nähden ollen yhteensä 1 452 096 €.
  • Taiteilijoiden henkilökohtaisia korvauksia keräsimme yhteensä 1 028 526 €.
  • Tekijänoikeuskorvausten kokonaismäärä oli yhteensä 1 217 948 €, joista kollektiivisten korvausten osuus oli 184 845 euroa.
  • Kuvasto keräsi taideteosten hyödyntämiseen perustuvia käyttökorvauksia yhteensä 539 172 euroa.
  • Näyttelykorvauksia Kuvasto keräsi 240 463 €; nousua oli edellisvuoteen nähden 13 %.
  • Kuvataiteen jälleenmyynneistä kertyi korvauksia yhteensä 253 468 €; nousua jälleenmyyntikorvauksissa oli 23 %.
  • Kuvasto maksoi tekijänoikeuskorvauksia 1 929 taiteilijalle ja oikeudenhaltijalle yhteensä 793 948 euroa.

***

Kuvaston tilinpäätös vahvistettiin tiistaina 31.5. pidetyssä kevätkokouksessa. Toimintavuodesta ja tilinpäätöksestä voit lukea tarkemmin elokuussa julkistettavasta Kuvaston avoimuusraportista. Aiemmat raportit löytyvät Julkaisut-sivultamme.