Artikkelit

Aika laittaa taiteilijoiden digioikeudet kuntoon

Kuvassa sitaatti Taiteen ja kulttuurin barometristä 2021:

Monia taiteilijoita huolestuttavat teknologisen kehityksen vääjäämättömyys ja tekijänoikeuksien toteutuminen tulevaisuudessa. Lainsäätäjillä on mahdollisuus vahvistaa taiteilijoiden asemaa, kun tekijänoikeuslain muutosesitystä käsitellään eduskunnassa.

Taiteilijat näkevät teknologisen kehityksen ennakoimattomana ja ennalta-arvaamattomana, kertoo maaliskuussa julkaistu Taiteen ja kulttuurin barometri 2021. Uhkakuvien rinnalla teknologiaan liitetään myös mahdollisuuksia. Hyvinä puolina taiteilijat pitävät laajempaa vuorovaikutusta, yleisömäärien kasvua ja uudenlaista ansaintaa, joita teknologia mahdollistaa. Monia vastaajia kehityksen vääjäämättömyys kuitenkin huolettaa.

Barometrin mukaan taiteilijat uskovat teknologisen kehityksen tuovan haasteita ammattitaiteelle ja luovan työn tekijän toimeentulolle, kun erilaiset taiteen tekemisen, esittämisen ja välittämiseen käytettävät tekniikat ovat yhä useampien saatavilla. Lisäksi vastaajia huolestuttavat tekijänoikeudet: saavatko taiteilijat taiteen välittämisestä verkossa riittävästi tekijänoikeuskorvauksia ja toteutuvatko oikeudet nettiympäristöissä?

Tekijänoikeuksien parempaan hyödyntämiseen ja tekijänoikeuskorvausten kasvuun tulevaisuudessa vastaajat suhtautuvat varauksella. Vain joka neljäs heistä (24 %) uskoo, että mahdollisuudet hyötyä omista tekijänoikeuksista taloudellisesti paranevat tulevaisuudessa. Luottavaisimpia ovat kirjallisuuden (30 %)  ja musiikin alojen taiteilijat (29 %).

Lainsäädännöllä ja siihen kytketyllä rahoituksella voidaan vahvistaa taiteilijoiden tulevaisuuden asemaa myös digiympäristöissä. Eduskunnalle annettiin eilen pitkään valmisteltu esitys tekijänoikeuslain uudistuksesta, jonka tarkoituksena on saattaa voimaan luovalle alalle merkittävä EU:n tekijänoikeusdirektiivi. Direktiivin tärkeänä tavoitteena on vahvistaa luovan työn tekijöiden suojaa digitalisoituvassa maailmassa.

Päättäjillä on nyt tilaisuus valaa taiteilijoihin tulevaisuuden uskoa ja luottamusta.

Muutosesitys on parantunut merkittävästi syksyn lausuntokierroksella olleesta versiosta. Se noudattaa direktiivin tavoitteita paremmin ja lähenee myös muissa EU-maissa toimeenpantuja lakimuutoksia. Kotimaisille taiteen tekijöille se merkitsee yhdenvertaisuutta ulkomaisiin tekijöihin nähden.

Päättäjillä on nyt tilaisuus valaa taiteilijoihin tulevaisuuden uskoa ja luottamusta. Nyt on aika panna tekijänoikeuslaki kuntoon tavalla, jota EU meiltä odottaa: parantamalla luovan työn tekijöiden asemaa vääjäämättömässä digitalisaatiossa.

***

Taiteen ja kulttuurin barometrin 2021 teemana oli tulevaisuuden taiteentekijät. Kyselyyn vastasi 1 056 taiteilijaa ja taiteentekijää. Barometrin tuottavat yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus (Taike). Tutustu barometrin tuloksiin (Pdf).

Tekijänoikeuslain muutosesitys annettiin eduskunnalle 13. huhtikuuta. Lainmuutoksilla sisällytetään EU:n tekijänoikeusdirektiivin ja verkkolähetysdirektiivin säännökset kotimaiseen lainsäädäntöön. Kyseessä on merkittävin tekijänoikeuslainsäädännön uudistus 20 vuoteen. Muutosten on määrä astua voimaan tammikuussa 2023.

Lue myös:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Tekijänoikeuslain muutosesitys eduskuntaan
Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry:n eduvalvontajohtaja Lauri Kairan blogi: Arvokuilu umpeen Suomenkin tekijänoikeuslaissa
Kuvasto-uutinen: Tekijänoikeuslain muutoksia koskeva esitys eduskuntaan huhtikuussa