Uutiset

Tekijänoikeuslain muutoksia koskeva esitys eduskuntaan huhtikuussa

Valmistelussa olevaan tekijänoikeuslain uudistukseen on tulossa lausuntokierroksen jälkeen parannuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti tiistaina 15. helmikuuta kaikille avoimen kuulemistilaisuuden tekijänoikeusdirektiivin toimeenpanosta.

Kulttuuri- ja tiedeministeri Antti Kurvinen ja vastuuvalmistelija, hallitusneuvos Anna Vuopala esittelivät tekijänoikeuslainsäädännön valmistelun etenemistä. Lähes 300 osallistujaa tavoittaneessa etätilaisuudessa kerrottiin pääpiirteet hallituksen esityksen sisällöstä lausuntokierroksen jälkeen.

Alkuperäinen lausuntokierros syksyllä keräsi runsaasti kriittistä palautetta. Erityisesti taiteilijat ja oikeudenhaltijat kritisoivat esitysluonnosta siitä, ettei se vastannut EU:n DSM-direktiivin tavoitteita parantaa luovan työn tekijöiden asemaa digiympäristöissä. Lausuntoja annettiin yli 220 kpl ja sivumäärältään yhteensä 1 800 sivua.

Kuulemistilaisuudessa ministeri Kurvinen kertoi, että työtä on syksyn jälkeen tehty vauhdikkaasti ja jatkovalmistelussa otettu huomioon lausuntojen palaute. Esitystä on ministerin mukaan kirjoitettu uusiksi tekijöiden kannalta myönteisempään suuntaan ja omaisuuden suojaa kunnioittavampaan muotoon. Puheenvuorossaan ministeri tähdensi, että tekijämyönteisyys on kaikkien toimijoiden edun mukaista. Uusi esitys vie siihen suuntaan, että Suomessa on mielekästä olla taiteilija ja kulttuuriammattilainen.

Kuulemisessa keskityttiin muutamaan artiklaan

Kuuleminen painottui opetuskäyttöön, lehtikustantajien uuteen lähioikeuteen ja alustapalvelujen tekijänoikeusvastuuseen (artiklat 5, 15 ja 17), joihin suurimmat muutokset ovat jatkovalmistelussa kohdistuneet.

Uudessa esityksessä on seurattu harmonisoinnin edistämiseksi direktiivien sanamuotoja ja rakennetta sekä tavoitteita niin pitkälle kuin mahdollista. OKM:n mukaan myös Tanskan ja Ruotsin malleihin on tutustuttu ja pyritty niiden kanssa yhteneväisyyteen.

Kuvaston näkökulmasta tärkeästä kulttuuriperintölaitoksia koskevasta 16 § -kokonaisuudesta esityksessä on mukana säännökset koskien kaupallisesta jakelusta poistuneita teoksia. Säännöksiin on tehty OKM:n mukaan esityksessä pieniä muutoksia ja selvennyksiä, mutta muuten säännös on hyvin samanlainen sisällöltään kuin luonnoksessa.

– On tärkeää, että kuvataiteilijat säilyttävät sopimis- ja korvausoikeutensa koskien kokoelmateostensa käyttöä. Esitys vaikuttaa olevan oikean suuntainen, mutta sitä on mahdollista arvioida tarkemmin, kun hallituksen esitys julkaistaan, toteaa Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

Aikatauluun vaikuttaa EU-komission rikkomusmenettely

Kuulemistilaisuudessa ministeri Kurvinen kertoi, että lakimuutoksen jatkovalmistelu on rajattu aikataulusyistä välttämättömiin, direktiivin edellyttämiin seikkoihin. Suomella on velvollisuus saattaa DSM-direktiivi voimaan säädetyssä ajassa, josta ollaan jo myöhässä. Direktiivin oli alun perin määrä astua voimaan kesäkuussa 2021.

Voimaan saattamisen myöhästymisestä seuraa taloudellisia sanktioita, ja Suomi on tällä hetkellä EU-komission rikkomusmenettelyssä.

Uudesta esityksestä ei järjestetä OKM:n mukaan uutta lausuntokierrosta, vaan esitys annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa. Ensimmäisessä luonnoksessa mukana olleet muut, kansalliselta pohjalta valmistellut muutokset ovat tulossa eduskuntaan mahdollisesti syksyllä tai vuoden 2023 alussa.

Lue myös:

Tekijänoikeuslain uudistus palautettava valmisteluun
Tiivistelmä Kuvaston lausunnosta koskien esitysluonnosta tekijänoikeuslain uudistamisesta