Artikkeli

Tekijänoikeus tuottaa taiteilijalle toimeentuloa

Kuvataiteilijan toimeentulo muodostuu monesta eri lähteestä, kuten niin monen muun luovan alan ammattilaisen ansainta. Taiteilijan pääasiallisia tulonlähteitä ovat työstä maksettava palkka, teosmyynti, apurahat sekä tekijänoikeuskorvaukset. Jälkimmäiset perustuvat taiteilijan laissa määriteltyihin oikeuksiin ja toteutuvat pääosin sopimustoiminnan kautta.

Tekijänoikeuden kantavana periaatteena on palkita tekijä työnsä tuloksesta sekä tunnustaa taiteilijan työn arvo ja hyöty yhteiskunnalle.

Tekijänoikeus rinnastuu omistusoikeuteen, mutta toisin kuin omistusoikeus se on lähtökohtaisesti rajallinen: taiteilijan oikeuksia on kavennettu laissa ns. rajoitussäännöksillä. Omistuksen kohteena on taiteilijan aineeton eli henkinen omaisuus, joka tuottaa monin tavoin lisäarvoa muun muassa taiteen käyttäjälle. Arvo konkretisoituu esimerkiksi yrityksen kilpailuetuna ja erottautumisena tai taiteen kokijan hyvinvointina, osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksina.

Tekijänoikeus tarkoittaa myös vaihdantakelpoista varallisuusoikeutta. Se tuottaa kuvataiteilijalle teosten käyttöön perustuvaa toimeentuloa.

Käytännössä taiteilija voi itse vaikuttaa saamiinsa tekijänoikeuskorvauksiin – erotuksena muihin tulonlähteisiinsä – sopimalla ja neuvottelemalla vaihdannan kohteena olevan teoksen oikeuksista sekä korvauksista.

Kuvasto palvelee sekä taiteilijoita että taiteen käyttäjiä keräämällä taiteilijoiden puolesta korvauksia jo olemassa olevien taideteosten jälkikäytöstä. Kuvastoon liittynyt taiteilija voi keskittyä silloin taiteelliseen työhönsä ja taiteen käyttäjä puolestaan luottaa siihen, että hänen Kuvastosta hankkimansa lupa on asianmukainen.

Tietyissä tilanteissa Kuvasto edustaa kaikkia kuvataiteilijoita perien korvauksia taiteilijoille riippumatta siitä, kuuluuko taiteilija Kuvastoon.

Korvaukset perustuvat sopimuslisensseihin, opetus- ja kulttuuriministeriön Kuvastolle myöntämään oikeuteen sopia teosten käytöstä kaikkien taiteilijoiden puolesta. Niin sanottuja sopimuslisenssikorvauksia ovat esimerkiksi kuvataiteen jälleenmyynneistä perityt korvaukset, tv-korvaukset sekä museoiden kokoelmateosten verkkokäytöstä perittävät korvaukset. Sopimuslisenssikorvauksiin oikeutetun taiteilijan kannattaa pitää yhteystietonsa Kuvastossa ajan tasalla, jotta korvausten maksaminen on mahdollisimman sujuvaa.

Linkkejä:

Video: Tunne oikeutesi, taiteilija: Taiteen käyttäminen
Miksi liittyä Kuvastoon?