Uutiset

Kuvataidekummit keskustelivat kulttuuripoliittisesta selonteosta

Kuva: Vappu Aura

Kuvataidekummit kokoontuivat musiikin ja kirjallisuuden tekijöiden kanssa keskustelemaan opetus- ja kulttuuriministeriön kutsusta kulttuuripoliittisesta selonteosta keskiviikkona 3. huhtikuuta.

Kulttuuripoliittisen selonteon tarkoituksena on tuottaa kunnianhimoinen tulevaisuuskuva Suomen taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteiselle kehittämiselle. Kuvataidekummit, yhdessä Teoston kulttuurikummien ja Sanaston kirjallisuuskummien kanssa, kokoontuivat Musiikin Satamassa, Espoon Keilaniemessä 3. huhtikuuta keskustelemaan opetus- ja kulttuuriministeriön kutsusta valmisteilla olevasta selonteosta. Tilaisuuden tarkoituksena oli kerätä luovan työn tekijöiden näkemyksiä selontekotyön tueksi.

Keskustelun käynnisti pääsihteeri Liisa Suvikumpu, jonka jälkeen selontekoprosessia avasivat selontekotyöryhmän jäsenet, Taiken johtaja Kaisa Rönkkö ja Cuporen erikoistutkija Sakarias Sokka, sekä erityisasiantuntija Salla Mistola Taikesta. Kummeilta alustajat toivoivat konkreettisia ideoita ja uusia näkökulmia valmistelutyötä varten. Kummeja oli myös ennakkoon pyydetty miettimään, millainen olisi taiteen ja kulttuurin paras mahdollinen tulevaisuuskuva ja mitä ovat esteet tämän tulevaisuuskuvan tiellä.

Keskustelussa painotettiin uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, inklusiivisuuden ja alueellisuuden sekä kuntien roolin merkitystä selonteossa. Yleisöä kiinnosti kuulla, miten selontekoon koottavat hyvät ideat viedään käytäntöön ja esitellään esimerkiksi rohkaisua kaipaaville pienille kunnille. Keskustelun aiheina olivat myös taiteen ja kulttuurin rahoitus, erilaisten mittareiden tarpeellisuus sekä yhteisen tietopohjan merkitys.

Kuvataidekummi, Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja Teemu Mäki korosti taiteen yhteiskunnallista merkitystä. Puheenvuorossaan hän nosti esiin myös valtion roolin hyvien pelisääntöjen ja sopimuskäytäntöjen edistäjänä.

Kuvataidekummi Mikko Paakkola visioi tulevaisuutta, jossa Suomessa olisi Norjan ja Ruotsin tavoin useampia taidekorkeakouluja, mikä lisäisi taiteen ja kulttuurin diversiteettiä. Mäen ja Paakkolan lisäksi tilaisuuteen osallistuivat kuvataidekummit Joonas Ahlava, Heta Kuchka ja Tuija Hirvonen-Puhakka.

Taiteen edistämiskeskus ja OKM järjestävät kevään aikana aluetilaisuuksia, joissa keskustellaan taiteesta, kulttuuripolitiikasta ja selonteosta. Tilaisuuksissa on mahdollisuus tuoda esiin näkökulmia selontekoa valmistelevalle työryhmälle. Selontekoa varten voit myös antaa palautetta hankkeen toistaiseksi avoinna olevalla lomakkeella.

Selonteko valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, ja valtioneuvoston on määrä antaa se eduskunnalle syyskaudella 2024.

Kuvataiteen, kirjallisuuden ja musiikin tekijöitä edustavat kummit kuuluvat vaikuttamisverkostoon, joka tuo yhteen päättäjiä ja luovan työn tekijöitä. Kummien ja päättäjien kohtaamiset lisäävät ymmärrystä luovan alan tekijöiden arjesta ja edistävät vuoropuhelua tekijöiden ja alan toimintaedellytyksistä päättävien kesken. Kuvataidekummitoimintaa koordinoivat Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura ja Kuvataiteen talo ry.