Uutiset

ISNI-tunnuksen käyttö laajenee museoalalle

Taiteilijat haltuun -yhteistyöhanke konkretisoi ISNI-tunnisteen hyötyjä Kuvaston ja taidemuseoiden välisessä tietojenvaihdossa. Kansalliskirjaston koordinoima hanke kestää vuoden 2024 loppuun.

Taiteilijat haltuun -hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa ja automatisoida Kuvaston ja taidemuseoiden välistä raportointiprosessia ISNI-tunnusten avulla. Kansainvälistä ISNI-tunnusta käytetään julkisten identiteettien tunnistamiseen, ja sen avulla voidaan yksiselitteisesti erottaa samannimiset henkilöt toisistaan. Kuvaston lisäksi yhteistyöhankkeeseen osallistuvat kokoelmahallintajärjestelmien ylläpitäjät, Zetcom Nordics ja Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat. Suomen museoliiton tehtävänä on toimia hankkeessa äänitorvena museoiden suuntaan.

Kuvasto hakee hankkeessa ISNI-tunnuksia arviolta noin 4 000 taiteilijalle, joille kertyy vuosittain digikorvauksia Taidekokoelmat verkkoon -sopimuksen perusteella. Kuvaston ja Museoliiton sopimus mahdollistaa museoille kokoelmateosten välittämisen digiympäristöissä taiteilijoiden tekijänoikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Taiteilijoihin liittyvän metadatan laadun parantaminen ja ISNI-tunnisteet vähentävät manuaalista tietojen käsittelyä taideteoksia koskevissa museoiden käyttöraporteissa. ”Se tekee museoiden ja Kuvaston välisestä tiedonvaihdosta automatisoidumpaa ja entistä luotettavampaa”, Kuvaston tilitys- ja tiedonhallintapäällikkö Hanne Heinonen kertoo.

ISNI uniikkina ja julkisena tunnisteena tulee tekemään taideteosten käyttöraporteista konekielisemmin luettavia eli se tehostaa tekijänoikeuksien hallinnointia ja korvausten kohdentamista”, hän täydentää.

Hankkeen keskeisin hyöty on kuvataiteilijoiden luotettava identifiointi kansainvälisellä tunnuksella. Parannus nykytilanteeseen on tuntuva, sillä museoalalla ei tällä hetkellä käytetä pysyviä toimijatunnisteita.

Kansalliskirjaston kehittämispäällikkö Katerina Sornová on kehityssuuntaan tyytyväinen: “ISNIn käytön pilotointi museoissa on merkittävä askel ISNIn laajemmassa käyttöönotossa suomalaisessa käyttöympäristössä. Samalla kerrotaan museoväelle, mikä ISNI on ja mihin sitä voidaan käyttää. Mitä laajemmin ja eri aloilla ISNIä käytetään, sitä enemmän hyötyä siitä koituu.

Suomen museoliitto selvitti ISNI-tunnuksen tunnettuutta ja museoiden valmiuksia tallentaa ISNI-tunnuksia kokoelmanhallintajärjestelmiin kyselyllä vuonna 2023. Kyselyn perusteella ISNIä tunnetaan jo jonkin verran ja sen toivotaan helpottavan eri nimiä käyttäneiden taiteilijoiden tunnistamista. Valmiudet tunnuksen käyttöönottoon ovat suhteellisen hyvät, mutta museot tarvitsevat siihen ohjeistusta. “Museoliitto haluaa tukea taidemuseoiden mahdollisuutta hyödyntää ISNI-tunnuksia toimijoiden tunnistamisessa, ja siten auttaa taidemuseoiden kokoelmatyön kehittämisessä. On tärkeää viestiä museoalalle tästä mahdollisuudesta,” kehittämisjohtaja Leena Tokila painottaa.

Metatiedon laatu paranee ja yhdenmukaistuu

Taiteilijoita koskevaa metadataa yhdenmukaistetaan ja rikastetaan hankkeessa myös MuseumPlus- ja Muusa-järjestelmissä. Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat kehittää ja ylläpitää Muusa-kokoelmahallintajärjestelmää ja julkaisee verkossa Taide.Art-taidemediaa. Zetcom Nordics vastaa puolestaan MuseumPlussan kehittämisestä. Muusa ja MuseumPlus ovat laajasti käytössä taidemuseoissa.

ISNI-tunnukset haetaan kaikille Taide.Art-verkkosivujen taiteilijoille. Zetcom Nordics aloittaa ISNI-tunnusten viennin pilotoinnin toukokuussa yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa. Zetcomilla on 35 organisaatiota asiakkaana Suomessa.

Taiteilijat haltuun -yhteistyöhanke käynnistyi vuoden 2023 puolella ja kestää vuoden 2024 loppuun asti. Hankkeella on vahva yhteys tekijänoikeusjärjestöjen ISNI-projektikokonaisuuteen, jonka aikana hankitaan ISNI-tunnuksia Kuvaston lisäksi Gramexille, Kopiostolle, Sanastolle ja Teostolle. Yhteistyöhanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin. Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuella edistetään alan palveluiden kehittämistä ja tuotanto- ja toimintamallien uudistamista. Rakennetuki sisältyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan, jota rahoitetaan Next Generation EU -ohjelmista.

Aiheesta muualla

Kansalliskirjasto: Taiteilijat haltuun yhteistyöllä ja ISNI-tunnuksella
Hankkeen sivut: Taiteilijat haltuun! Yhteistyötä ja yhteentoimivaa metadataa ISNI-tunnusten avulla