Uutiset

Hyviä jälleenmyyntikorvausuutisia Australiasta

Australialaisten taiteilijoiden oikeus saada jälleenmyyntikorvauksia laajenee myös ulkomaille. Tähän asti taiteilijat ovat saaneet korvauksia vain kotimaassaan toteutuneista teosten jälleenmyynneistä.

Australian hallituksen tekemän lakimuutoksen myötä taiteilijat voivat 31.3.2024 alkaen saada jälleenmyyntikorvauksia myös ulkomailla jälleenmyydyistä teoksistaan. Jälleenmyyntikorvausoikeus tarkoittaa taiteilijan oikeutta saada tekijänoikeuskorvaus teoksensa myynnistä uudelleen eli jälleenmyynnistä.

Australialaisten taiteilijoiden korvausoikeus kattaa laajennuksen jälkeen 17 maata, jotka ovat solmineet nk. vastavuoroisuusopimuksen Australian kanssa. Suomi on yksi näistä maista. Se tarkoittaa, että australialaiset taiteilijat voivat saada Suomessa myydyistä teoksistaan jälleenmyyntikorvauksia. Vastaavasti kotimaiset taiteilijat ovat oikeutettuja tekijänoikeuskorvauksiin Australiassa jälleenmyydyistä teoksistaan.

Euroopan unionin jäsenmaissa taiteilijoiden jälleenmyyntikorvauksen osuus myyntihinnasta vaihtelee 0,5 prosentista 5 prosenttiin. Suomessa taiteilija saa hinnasta viisi prosenttia, kun teoksen jälleenmyyntihinta ylittää 255 euroa.

Jälleenmyyntikorvausoikeus on taiteilijoille merkityksellinen, sillä teosten arvo usein kasvaa ajan mittaan.

Ennen muutosta australialainen tekijänoikeusjärjestö Copyright Agency ja paikalliset taiteilijajärjestöt lisäsivät aktiivisesti tietoisuutta jälleenmyyntikorvauksesta ja vaikuttivat lainvalmisteluun Australiassa. EU:ssa Kuvaston kansainväliset edunvalvontajärjestöt, European Visual Artists (EVA) ja CISAC, vaikuttivat EU-toimielimiin liittyen EU-Australia-kauppasopimukseen, jossa jälleenmyyntikorvausta koskeva vastavuoroisuus oli keskeinen aihe neuvotteluissa. Myös Iso-Britannia-Australia-kauppasopimuksen neuvottelut olivat olennainen osa vastavuoroisuuden varmistamista. Iso-Britannia on yksi maailman merkittävimmistä taidemarkkinoista.

Copyright Agency hallinnoi kuvataiteilijoiden jälleenmyyntikorvausta Australiassa. Australian vastavuoroisuussopimus koskee Suomen lisäksi Itävaltaa, Belgiaa, Tsekin tasavaltaa, Tanskaa, Ranskaa, Saksaa, Unkaria, Irlantia, Italiaa, Latviaa, Alankomaita, Norjaa, Portugalia, Espanjaa, Ruotsia ja Iso-Britanniaa. Tulevaisuudessa on odotettavissa, että Australia solmii vastavuoroisuussopimuksen useamman maan kanssa.

Aiheesta muualla

EVA: Reciprocity included in Australian ARR scheme