Uutiset

VISEK-apurahat haettavissa 30.11. saakka

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEKin apurahat visuaalisen alan taiteilijoille ovat haettavissa 1.–30.11.2023. Apurahoja on jaossa yhteensä 63 000 euroa.

Apurahat myönnetään työskentelyapurahana vuodelle 2024. Apurahan suuruus on 3 000 €.

Kuvaston osana toimivan VISEKin apurahat perustuvat yksityisen kopioinnin hyvitykseen, jolla tekijöille korvataan tekijänoikeuslain sallima teosten yksityinen kopiointi. Varat hyvitykseen tulevat valtion budjetista. VISEK on jakanut kollektiivisen tekijänoikeuskorvauksen visuaalisen alan taiteilijoille apurahoina vuodesta 1987.

Hakuohjeet

VISEK jakaa apurahoja visuaalisen alan ammattitaiteilijoille ja -taiteilijaryhmille taiteelliseen työskentelyyn. Apurahaa voivat hakea taiteellista työtä tekevät henkilöt, joko

 • omaan työskentelyyn tai
 • työryhmänä ryhmän jäsenten työskentelyyn. Työryhmän jäseniksi sopivia ovat vain taiteellista työtä tekevät henkilöt.

Mihin tarkoitukseen:

Työskentelyapurahan suuruus on 3 000 €. Apuraha myönnetään työskentelyyn 4–6 viikon työjaksolle vuodelle 2024. Hakija voi halutessaan käyttää apurahan osa-aikaiseen 4–6 viikon työskentelyyn vuoden mittaan. Hakija määrittelee ajankäytön hakemuksessaan.

Tukea ei voi hakea takautuvasti jo tehdystä työstä, vaan apurahoja myönnetään vain tulevalle työskentelylle. Apurahaa ei myönnetä hankintakuluihin.

Apurahaa ei voida myöntää:

 • jos VISEK-apuraha on myönnetty edellisenä kolmena vuotena (koskien myös työryhmän jäseniä)
 • visuaalisen alan perustutkinto-opiskelijoille (Huom. toista taiteen tutkintoa opiskelevat voivat hakea) eikä lopputyönäyttelyn kuluihin
 • matkakuluihin
 • aputyövoiman palkkakuluihin
 • sosiaalisin perustein
 • yhteisöhakijoille, kuten festivaali-, tapahtumajärjestäjä- tai tuottajaorganisaatioille
 • elokuva-alalle, mukaan lukien käsikirjoitus, tai
 • välittäjäportaalle, kuten kuraattorit, managerit tai tuottajat

Hakemus

Apurahaa haetaan sähköisesti. Huom. hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 23:59 Suomen aikaa.

Siirry hakulomakkeeseen >>

Hakemuksen liitteet:

Hakulomakkeen yhteydessä tulee lähettää seuraavat liitteet:

 • lyhyt kuvaus työskentelystä (max 1 000 merkkiä). Kerro selkeästi, mitä tulet tekemään apurahan aikana.
 • ansioluettelo (max 1 sivu); työryhmältä kaikkien työryhmän jäsenten ansioluettelot sekä
 • teoskuvat (max 5 kpl) teostietoineen tai linkit (max 3 kpl) ääni- ja videoteoksiin

Tee hakemus vaakasuuntaiseksi ja tarkista, että hakemuksessa jaetut linkit toimivat. Muista antaa tarvittaessa salasana linkillä jaettuja teoksia varten. Kirjoita tiiviisti ja vältä hakemuksessa värillistä taustaa tekstille.

Lopuksi tallenna liitteet yhdeksi pdf-tiedostoksi ja nimeä tiedosto: sukunimi.etunimi.pdf. Hakemuksia, jotka eivät täytä hakuehtoja, ei oteta käsittelyyn.

Arviointi ja päätökset

Apurahahakemukset vertaisarvioidaan. Hakemuksia arvioi kolmihenkinen johtokunta, joka koostuu ulkopuolisista asiantuntijoista ja Kuvaston hallituksen edustajasta.

Päätöksistä tiedotetaan helmikuussa 2024. Apurahansaajien nimet julkaistaan Kuvaston verkkosivuilla, ja saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Selvitys apurahan käytöstä

VISEKin nimi pyydetään mainitsemaan apurahan avulla toteutetun teoksen yhteydessä, audiovisuaalisen teoksen tapauksessa esimerkiksi sen loppu-/esittelyteksteissä, tai näyttelykutsussa.

Apurahansaajan tulee toimittaa lyhyt, vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä vuoden 2024 loppuun mennessä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa työryhmän selvityksen toimittamisesta.

Selvitykset toimitetaan osoitteeseen: tai Kuvasto ry, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki.

***

Lisätietoja: palvelukoordinaattori Meri-Maaria Kiianmaa, / p. 045 608 2901 (paikalla ma–to)