Uutiset

Kuvaston lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2024

Kuvasto on lausunut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston pyynnöstä hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2024 (HE 41/2023 vp).

Kuvasto on toimittanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle lausunnon 7. marraskuuta koskien hallituksen esitystä valtion talousarvioksi vuodelle 2024. Lausunto koskee kuvataiteilijoiden tekijänoikeutta silloin, kun julkisesti rahoitettujen kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa olevia taideteoksia välitetään digitaalisesti yleisölle.

Kuvaston tavoitteena on, että museoiden taidekokoelmien digitaalista käyttöä varten luodaan pysyvä ja ennakoitava rahoitusmalli. Valtion talousarviossa vuodelle 2024 ei ole varattu määrärahaa korvaamaan taiteilijoille heidän kokoelmiin kuuluvien teostensa digitaalista käyttöä, vaikka sille on määrärahamomentti* olemassa.

Lausunnossa esitämme, että vuoden 2024 talousarviota täydennetään lisäämällä budjettiin 1,5 miljoonan euron määräraha Eräät käyttökorvaukset -momentille kokoelmataiteen digikorvauksille. Suomen museoliitto ja Suomen Taiteilijaseura tukevat Kuvaston lausuntoa ja tavoitetta lausunnon yhteydessä lähetetyissä puoltokirjeissä.

Taiteen digitalisaatio uhattuna

Suomen hallitus haluaa tehdä Suomesta digitalisaation kärkimaan ja näkee digitalisaatiossa kasvun mahdollisuudet. Hallitus tunnistaa myös kulttuuriperinnön merkityksen kansalaisille: se toimii monipuolisena voimavarana kansalaisille ja on kansainvälinen kilpailutekijä.

Kuvaston lausunnossa muistutamme myös kulttuuriperintöstrategian linjauksesta siitä, että kansalaisten tulee päästä ajasta ja paikasta riippumatta kulttuuriperinnön äärelle. Digitaalisilla palveluilla voidaan herättää kansalaisten kiinnostusta kulttuuriperintöä kohtaan ja poistaa osallistumisen esteitä. Taiteen digitaalisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin, että taiteilijoiden tekijänoikeutta kunnioitetaan ja tekijöiden oikeus lainmukaiseen korvaukseen toteutuu.

Kuvaston ja Suomen museoliiton Taidekokoelmat verkkoon -sopimus on mahdollistanut vuodesta 2017 museoille kokoelmien avaamisen nettiin. Taiteilijat ovat saaneet sopimukseen perustuvasta teosten digikäytöstä vuosittain korvauksen.

Sopimuksen piiriin kuuluvien taiteilijoiden ja teosten määrä on vuoden 2017 jälkeen moninkertaistunut, minkä vuoksi nykyinen rahoitus on ollut täysin riittämätön korvaamaan teosten käyttöä taiteilijoille. Lisäksi sopimuksen rahoituksesta pääosin vastanneen opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitus päättyy vuoden 2023 lopussa.

Taiteen digitalisaatio uhkaa ottaa valtaisan askeleen taaksepäin, mikäli verkossa esillä olevien taidekokoelmien rahoitusta ei ratkaista. Tilanne ei ole myös tasapainossa, jos hallitus osoittaa määrärahoja teosten digitointiin, mutta jättää ratkaisematta digitoitujen teosten välittämisen yleisölle.

Taiteilijoiden näkökulmasta kyseessä on tekijänoikeuslain noudattaminen ja kohtuullisen korvauksen turvaaminen silloin, kun heidän tekemäänsä sisältöä hyödynnetään. Määräraha kokoelmataiteen digikorvauksille tukee osaltaan hallituksen erittäin kannatettavia kulttuuripoliittisia tavoitteita ja takaa museoille digitaalisten kulttuuripalveluiden kehittämisen tammikuusta 2024 eteenpäin.

Taidekokoelmat verkkoon

Kuvaston ja Suomen museoliiton vuonna 2017 tekemän sopimuksen myötä 44 Museoliiton jäsenmuseota on avannut taidekokoelmansa nettiin. Yleisö on voinut nauttia vapaasti niiden noin 32 000 taideteoksesta museoiden nettisivustoilla ja kulttuurisisältöjen Finna.fi-hakupalvelussa. Sopimuksen piiriin kuuluvat taiteilijat ovat saaneet teostensa digitaalisesta käytöstä vuosittain tekijänoikeuskorvauksen. Museoille järjestely on merkinnyt oikeusvarmuutta ja yhden luukun -lupaperiaatetta, jossa Kuvasto vastaa oikeuksien hallinnoinnista, tilitysjärjestelmästä ja korvausten maksamisesta taiteilijoille. Kansainvälisessä vertailussa kyse on ollut onnistumisesta ja kotimaisesta ylpeyden aiheesta.

Taidekokoelmat verkkoon -sopimuksen rahoitus päättyy vuonna 2023. Rahoitusratkaisun puuttuessa Suomen museoliitto irtisanonut Taidekokoelmat verkkoon -sopimuksen päättymään joulukuussa 2023.

Kuvaston esittämä 1,5 miljoonan euron määräraha kokoelmataiteen digikorvauksille korvaisi teosten käytön arviolta 4 000 kotimaiselle taiteilijalle ja oikeudenhaltijalle.

Lue koko Kuvaston lausunto.

* Valtion talousarvion Eräät käyttökorvaukset -momentin (29.80.41) selvitysosassa todetaan, että määrärahasta voidaan maksaa julkisen rahoituksen piirissä olevissa kulttuuriperintölaitoksissa tapahtuvasta (tekijänoikeudella) suojatun aineiston käytöstä.