Uutiset

KKO: Ilta-Sanomilla ei ollut oikeutta julkaista somekuvaa ilman valokuvaajan lupaa

Korkeimman oikeuden kesäkuussa antama tärkeä ennakkopäätös somekuvan julkaisemisesta verkkolehtiartikkelissa selventää tekijänoikeuslain rajoitussäännöksiä, sitaattioikeutta ja median lainausoikeutta.

Korkein oikeus (KKO) linjasi 29.6.2023 antamassaan merkittävässä ennakkopäätöksessä, ettei medialla ollut oikeutta julkaista Kimi Räikkösen ottamaa valokuvaa median lainausoikeuden tai yleisen sitaattioikeuden perusteella. Kyse oli Räikkösen Instagram-palvelun tarinaosiossa huhtikuussa 2020 julkaisemasta valokuvasta, jonka iltapäivälehdet, Ilta-Sanomat ja Iltalehti, julkaisivat kuvakaappauksena nettiartikkelinsa yhteydessä.

Markkinaoikeuden aiemman päätöksen mukaan kuvan julkaisseet lehdet olisivat tarvinneet valokuvaajan luvan sen julkaisemiseen. Ilta-Sanomien osalta käsittely jatkui korkeimmassa oikeudessa, joka vahvisti markkinaoikeuden päätöksen.

– Korkeimman oikeuden päätös linjaa olennaisella tavalla, miten media voi jatkossa julkaista kuvia tekijänoikeuslain poikkeusten perusteella. Kyseessä on ilman muuta merkittävä tekijöiden oikeuksia selventävä päätös, kiittelee Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

Tekijänoikeuslain mukaan tekstiin liittyvän taideteoksen kuvan saa julkaista vapaasti sanoma- tai aikakauslehdessä niin kutsuttua päiväntapahtumaa selostettaessa. Säännös edellyttää kuvalta ja tekstiltä tiettyä yhteyttä, mutta tapahtuman ei tarvitse sijoittua taiteen alalle. Sen perustana on lehdistön tarve valaista ajankohtaista päiväntapahtumaa.

Kimi Räikkösen tapauksessa Instagram-päivityksessä oli kyse yksityiselämään liittyvästä tapahtumasta, joka ei liittynyt hänen ammattiinsa tai kuvanottohetkellä voimassa olleisiin koronapandemian rajoituksiin. Päätöksessään KKO linjasi, että Räikkösen kahvilakäynti ja siitä tehty päivitys eivät olleet tekijänoikeuslain mukainen päiväntapahtuma, joka olisi sallinut kuvan vapaan käytön.

Kuvan käytössä ei ollut KKO:n mukaan kyse myöskään yleisen sitaattioikeuden perusteella sallitusta valokuvan lainaamisesta. Lainaaminen edellyttää, että teoksen käyttö on hyvän tavan mukaista, lainaus ei ole tarpeettoman laaja ja lähde ilmoitetaan hyvän tavan mukaisesti. Hyvän tavan mukaisuuteen liittyy myös asiallinen yhteys siihen tekstiin, jossa sitaattia käytetään.

Kuvasitaatin tapauksessa kuvan tehtävänä on selventää ja havainnollistaa tekstiä. Iltapäivälehden Räikköstä koskevassa jutussa kuvasisältöä lähinnä selostettiin tekstissä eikä tekstin katsottu olevan vaaditussa vuorovaikutuksessa kuvan kanssa.

Aiheesta muualla julkaistua: 

IPR University Center: KKO: Iltapäivälehdet eivät saaneet julkaista kuvakaappausta Kimi Räikkösen Instagram-tarinasta

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös