Uutiset

Taiteilijoiden työttömyysturvaan parannus 1.1.2023 alkaen

Tekijänoikeuskorvaukset eivät enää leikkaa taiteilijan työttömyysturvaa. Hallituksen antama asetusmuutos astui voimaan 1. tammikuuta 2023.

Hallitus antoi 29. joulukuuta 2022 asetusmuutoksen, jolla parannetaan taiteilijoiden ja luovan alan tekijöiden asemaa. Muutoksen myötä tekijänoikeuskorvauksia saavien taiteilijoiden oikeus työttömyysetuuteen paranee: tekijänoikeuskorvaukset eivät enää heikennä sovitellun työttömyysetuuden määrää 1. tammikuuta lähtien.

Taiteilijat ja luovan alan tekijät ovat olleet sosiaaliturvassa osin väliinputoajan asemassa. Olen tyytyväinen, että nyt taiteilijoiden ja tekijöiden asema paranee ja tekijänoikeustulojen kohtelu työttömyysturvassa muuttuu oikeudenmukaisemmaksi, kertoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ministeriön tiedotteessa.

Ongelmana on ollut, että tekijänoikeustulot eivät kerrytä kuvataiteilijoiden ja muiden luovan alan tekijöiden ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, mutta päivärahaa maksettaessa ne vähentävät sitä. Näin tekijänoikeuskorvauksia saavat työttömät taiteilijat ovat saattaneet menettää työttömyyskorvauksensa, jos aiemmin kertyneet korvaukset maksetaan takautuvasti taiteilijan tilille työttömyysaikana.

Luovat ry (entinen Lyhty-verkosto), jonka jäsenjärjestö Kuvasto on, on tehnyt vaikuttamistyötä muutoksen eteen pitkään yhdessä monien muiden luovan alan järjestöjen kanssa. Vasta korona-aika nosti kuitenkin ongelmat ja epäkohdat laajamittaisesti esiin. Hallitus päättikin luopua tekijänoikeuskorvausten sovittelusta työttämyysturvassa jo helmikuussa 2022, mutta muutoksen voimaantulo edellytti vielä asetusmuutoksen.

Asetusmuutoksen merkitys käytännössä

Jatkossa tuloa ei sovitella riippumatta siitä, milloin työ, johon tekijänoikeuskorvauksen maksaminen perustuu, tehdään tai on tehty. Korvauksen nimityksellä (rojalti, käyttökorvaus, tekijänoikeuskorvaus) ei ole merkitystä, kun korvauksen maksamisen perusteella on tekijänoikeus tai tekijänoikeuden lähioikeudet. Myös sillä ei ole merkitystä, maksaako korvauksen tekijänoikeusjärjestö tai työn tilaaja.

Tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella ei aina voida ratkaista, onko saamasi korvaus soviteltavaa tuloa vai ei. Siksi on tärkeää, että tekijänoikeuskorvausten osuus avataan esimerkiksi tilausteosta koskevassa sopimuksessa. Sopimuksella voit päivärahan saajana osoittaa, mikä osuus palkkiossa on ollut korvausta työstä ja mikä tekijänoikeuskorvausta.

Muistathan myös, että muut immateriaalioikeuksiin (esim. tavaramerkki) perustuvat korvaukset huomioidaan edelleen työttömyysetuuden sovittelussa ansiotuloina.

Aiheesta lisää muualla:

Valtioneuvoston asetus STM/2022/251
Avoin työttömyyskassa A:n ohjeistus 
Taiteilijoiden sosiaaliturva paranee vuonna 2023