Uutiset

Vuoden 2022 VISEK-apurahat haettavissa 1.–30.11.2022

Kuvaston osana toimivan Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEKin taiteilijoille myöntämät apurahat ovat haettavissa 1. marraskuuta alkaen. Apurahoja on jaossa yhteensä 57 000 euroa, ja niiden hakuaika on 1.–30.11.2022.

Syksyn VISEK-apurahahakua on yksinkertaistettu hakijoille ja juryn arviointityön helpottamiseksi. Tukea myönnetään visuaalisen alan taiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn 3 000 euron suuruisina apurahoina. Apurahoja on jaossa 19 kappaletta. Toisin kuin aiempina vuosina kustannusarviota ei tarvitse sisällyttää hakemukseen ja sen liitteisiin.

Hakuohjeet

VISEK jakaa apurahoja visuaalisen alan ammattitaiteilijoille ja -taiteilijaryhmille taiteelliseen työskentelyyn. Tukea voivat hakea taiteellista työtä tekevät henkilöt, joko

 • omaan työskentelyyn tai
 • työryhmänä ryhmän jäsenten työskentelyyn. Työryhmän jäseniksi sopivia ovat vain taiteellista työtä tekevät henkilöt.

Mihin tarkoitukseen:

Apuraha myönnetään työskentelyapurahana vuodelle 2023. Apurahan suuruus on 3 000 €, ja apurahoja myönnetään 19 kappaletta. Tukea ei voi hakea takautuvasti jo tehdystä työstä, vaan apurahoja myönnetään vain tulevalle työskentelylle.

Apurahaa ei voida myöntää:

 • jos VISEK-apuraha on myönnetty edellisenä kolmena vuotena (koskien myös työryhmän jäseniä)
 • visuaalisen alan perustutkinto-opiskelijoille (Huom. toista taiteen tutkintoa opiskelevat voivat hakea) eikä lopputyönäyttelyn kuluihin
 • matkakuluihin
 • aputyövoiman palkkakuluihin
 • sosiaalisin perustein
 • yhteisöhakijoille, kuten festivaali-, tapahtumajärjestäjä- tai tuottajaorganisaatioille
 • elokuva-alalle, mukaan lukien käsikirjoitus tai
 • välittäjäportaalle, kuten kuraattorit, managerit tai tuottajat

Hakemus

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella. Huom. hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 23:59 Suomen aikaa.

>> Siirry hakulomakkeeseen

Hakemuksen liitteet:

Hakulomakkeen yhteydessä pyydetään lähettämään seuraavat liitteet:

 • lyhyt kuvaus työskentelystä (max 1 000 merkkiä)
 • ansioluettelo (max 1 sivu); työryhmältä kaikkien työryhmän jäsenten ansioluettelot
 • teoskuvat (max 5 kpl) teostietoineen tai linkit (max 3 kpl) ääni- ja videoteoksiin

Tallenna liitteet yhdeksi pdf-tiedostoksi ja nimeä tiedosto: sukunimi.etunimi.pdf. Hakemuksia, jotka eivät täytä hakuehtoja, ei oteta käsittelyyn.

Arviointi ja päätökset

Apurahahakemukset vertaisarvioidaan. Hakemuksia arvioi kolmihenkinen johtokunta, joka koostuu ulkopuolisista asiantuntijoista ja Kuvaston hallituksen edustajasta.

Päätöksistä tiedotetaan helmikuussa 2023. Apurahansaajien nimet julkaistaan Kuvaston verkkosivuilla, ja saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Selvitys apurahan käytöstä

VISEKin nimi pyydetään mainitsemaan apurahan avulla toteutetun teoksen yhteydessä, audiovisuaalisen teoksen tapauksessa esimerkiksi sen loppu-/esittelyteksteissä, tai näyttelykutsussa. Apurahansaajan tulee toimittaa lyhyt, vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä vuoden 2023 loppuun mennessä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa työryhmän selvityksen toimittamisesta.

Selvitykset toimitetaan osoitteeseen: tai Kuvasto ry, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki.

***

VISEK-apurahat perustuvat yksityisen kopioinnin hyvitykseen, jolla tekijöille korvataan tekijänoikeuslain sallima teosten yksityinen kopiointi. Varat hyvitykseen tulevat valtion budjetista. Kollektiivinen tekijänoikeuskorvaus on jaettu taiteilijoille apurahoina VISEKin kautta vuodesta 1987.

Lisätietoja apurahahausta: koordinaattori Eeva Pärjälä,  / p. 045 608 2901