Blogi

Aitiopaikka Kuvaston toimintaan

Mediataiteilija, tuottaja Kati Åberg.

Toimin kolme viime vuotta Kuvaston hallituksen jäsenenä AV-arkin edustajana. Näin sain mahdollisuuden seurata aitiopaikalta yhdistyksen toimintaa ja kehityssuunnitelmia sekä olla mukana pohtimassa sen strategiaa ja arvoja.

Koko Kuvaston toiminnan läpi virtaa vahvana kuvataiteilijoiden oikeuksien valvominen ja heidän toimeentulonsa edistäminen. Nämä arvot määrittävät konkreettisesti kaiken toiminnan ja hallituksessakin keskustelu kääntyy usein siihen, miten Kuvaston resursseja voitaisiin käyttää vastuullisimmin ja taiteilijoita parhaiten palvellen. Tämä näkyy jopa sijoittamista koskevissa päätöksissä, joista esimerkkinä se, että Kuvasto on mukana taiteilijoiden senioritalo Ars Longassa keskeisenä osakkaana.

Kuvassa teksti: Koko kuvataidekentän yhteinen etu on kaikkien etu.Kuvaston hallituksessa on edustajat kaikista jäsenliitoista. Ilokseni olen huomannut, että hallitustyöskentelystä puuttuu kotiinpäin vetämisen kulttuuri. Koko kuvataidekentän yhteinen etu on kaikkien etu, eivätkä uusimman jäsenjärjestönkään huolet tai mielipiteet ole jääneet kuulematta.

Vuosikymmenten tuloksellinen toiminta ja laaja taiteilija-asiakaskunta ovat tehneet Kuvastosta uskottavan ja varteenotettavan neuvottelukumppanin ja kannanottajan niin kuvataidekentän organisaatioiden ja museoiden kuin opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan. Kuvasto toimii vaikuttamistyössään verkottuneesti yhdessä muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa, pitäen aina kuvataiteilijoiden oikeuksia ja kuvataiteen kentän erityispiirteitä esillä yhteisiä lausuntoja kirjoitettaessa.

Tämä hiljainen taustatyö on todella tärkeää, vaikka taiteilijoille usein näkymätöntä. Hallituslaisena olen päässyt tätäkin osaa toiminnasta seuraamaan ja ymmärrän nyt entistä paremmin, miten laajasta ja tärkeästä osasta alan edunvalvontaa on kyse.

Kuvasto ei siis vain kerää ja jaa taiteilijoille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia, vaan on mukana tekijänoikeuskäytäntöjen kehittämisessä ja hinnoittelun määrittämisessä. Uudet mahdollisuudet ja mahdolliset uhat pyritään näkemään, ja niihin reagoidaan proaktiivisesti.

Viimeiset kolme vuotta ovat vahvistaneet uskoani Kuvastoon kuvataiteen kentän luotettavana toimijana, jonka toiminnan ytimessä sykkii aito halu turvata kuvataiteilijoille heille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset ja toimeentulo työstään. Toiminnan tuloksellisuudesta kunnia kuuluu pitkälti Kuvaston henkilökunnalle, joka tekee vaikuttavaa työtä alan hyväksi. Kiitos omasta puolestani myös heille kolmesta hienosta hallitusvuodesta ja onnea tuleviin koitoksiin. Työ tekijänoikeuksien hyväksi ei koskaan lopu.

Kati Åberg
mediataiteilija, tuottaja
Kuvaston hallituksen jäsen 2019–2021