Uutiset

CISAC ennakoi tekijänoikeuskorvausten vähenevän 3,5 miljardia euroa tänä vuonna

Tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälinen kattojärjestö CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) ennakoi luovien alojen menettävän tänä vuonna tekijänoikeuskorvauksia jopa 3,5 miljardia euroa koronan vuoksi. Se merkitsisi 35 prosentin laskua edellisvuoden tekijänoikeuskertymään nähden. Arvio perustuu kansainväliseen tekijänoikeusraporttiin, jonka järjestö julkaisi lokakuun lopussa.  

COVID-19: Crisis, Resilience, Recovery -nimisessä raportissa tarkastelun kohteena on vuoden 2019 tekijänoikeuskorvaukset, mutta raportti kuvaa myös, miten pandemia on vaikuttanut luoviin aloihin. Raportissa analysoidaan koronan vaikutuksia ja tuodaan esiin toimia, kuinka CISAC:n jäsenjärjestöt ovat pyrkineet vähentämään poikkeusolojen aiheuttamaa vahinkoa tekijöille. 

Vuoden 2019 tekijänoikeuskorvaukset ylsivät ensimmäisen kerran yli 10 miljardiin euroon. Korvaukset kasvoivat eniten musiikin, audiovisuaalisen ja esittävien taiteiden saralla. Sen sijaan kirjallisuuden ja visuaalisten taiteiden korvausmäärät laskivat edellisvuodesta. Valtaosa vuoden 2019 korvauksista kerättiin Euroopassa, joten pandemian odotetaan osuvan myös kovimmin eurooppalaisiin tekijöihin.

Jälleenmyyntikorvauksissa kasvua vuonna 2019, mutta tänä vuonna edessä pudotus

Visuaalisten taiteiden tekijänoikeuskorvauksia kerättiin vuonna 2019 yhteensä 165 miljoonaa euroa. Eniten korvauksia kertyi taiteilijoille taiteen jälleenmyynneistä. Kuvataiteilijat saavat osuuden teostensa jälleenmyynnistä, kun teokset myydään esimerkiksi taidehuutokaupoissa.

Jälleenmyyntikorvaukset kasvoivat kansainvälisesti 7,4 prosenttia, mikä teki korvauslajista ensimmäistä kertaa suurimman korvauslähteen. Niiden osuus kaikista visuaalisten taiteiden korvauksista oli 28,2 prosenttia. Valtaosa korvauksista kertyi Euroopan suurista taidemarkkinamaista, Ranskasta ja Iso-Britanniasta.

Kaavio visuaalisten taiteilijoiden kansainvälisestä tekijänoikeuskorvauskertymästä

Poikkeusolot ovat vaikuttaneet taiteen jälleenmyyntiin, minkä vuoksi raportti ennustaa myös jälleenmyyntikorvauksissa merkittäviä tulonmenetyksiä vuoden 2020 osalta. Tällä hetkellä kuvataiteilijan oikeus jälleenmyyntikorvaukseen on voimassa 80 valtiossa. CISAC kampanjoi yhdessä muiden järjestöjen kanssa, että oikeus astuisi voimaan maailmanlaajuisesti. Pidemmällä aikavälillä CISAC odottaakin taiteen jälleenmyyntikorvausten kasvavan, kun oikeuden piiriin kuuluvat myös merkittävimmät taidemarkkinat, Yhdysvallat ja Kiina. 

Taiteilijoille kuuluu kohtuullinen korvaus teosten digitaalisesta käytöstä

Visuaalisen alan taiteilijat saavat edelleen vähemmän korvauksia teostensa digitaalisesta käytöstä verrattuna muihin luoviin aloihin. CISAC:n raportin mukaan tämä johtuu taiteilijoiden neuvotteluasemasta suhteessa verkkoalustoihin, minkä vuoksi visuaalisen alan taiteilijat eivät toistaiseksi hyödy samalla tavoin koronan aikana lisääntyneestä digitaalisesta käytöstä. Verkkokäytöstä perityt korvaukset edustavat vain 3,4 prosenttia vuoden 2019 kokonaiskertymästä. Näin siitäkin huolimatta, että korvauslajissa kasvua oli jopa 26,4 prosenttia edellisvuoteen nähden.

Tekijä- ja tekijänoikeusjärjestöt peräänkuuluttavat tekijöille reilumpia korvauksia ja pyrkivät turvaamaan taiteilijoiden oikeudet lainsäädännön kautta, erityisesti Euroopan unionin tekijänoikeusdirektiivin voimaan saattamisen yhteydessä. Onkin tärkeää, että direktiivi saatetaan kansallisesti voimaan sen alkuperäisten tarkoitusten mukaisesti, jotta lainsäädäntö on yhdenmukainen EU:n jäsenmaissa ja EU:n digitaalisia sisämarkkinoita voidaan vahvistaa.

Visuaalisen alan taiteilijoiden ansaintamahdollisuuksia digitaalisessa toimintaympäristössä parantavat myös tekijöiden tunnistettavuus ja mahdollisuus jäljittää teoksia verkossa. CISAC on kehittänyt pitkään yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa AIR-työkalua (Automated Image Recognition), jolla voidaan seurata konkreettisesti teosten digitaalista käyttöä. Raportin mukaan vuonna 2019 AIR-ohjelmaan liittyi neljä uutta visuaalisen taiteen järjestöä. 

***

CISAC:n raportti vuoden 2019 korvauskertymästä perustuu CISAC:n jäsenjärjestöjen keräämiin tekijänoikeuskorvauksiin. Jäsenverkosto kattaa 121 maata, ja siihen kuuluu 232 tekijänoikeusjärjestöä, jotka myöntävät lupia luovien sisältöjen käyttöön ja keräävät korvauksia neljän miljoonan tekijän puolesta. Kuvasto on CISAC:n jäsen.

Lähde:

Lataa koko raportti