Uutiset

VISEK-apurahat visuaalisen alan taiteilijoille haettavissa 2.11. alkaen

Kuvaston osana toimivan Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK:n taiteilijoille myöntämät apurahat ovat haettavissa 2. marraskuuta alkaen. Apurahoja on jaossa yhteensä 77 000 euroa, ja ne ovat haettavissa 2.–30.11.2020.

Hakuohjeet

VISEK jakaa apurahoja visuaalisen alan ammattitaiteilijoille. Tukea voivat hakea taiteellista työtä tekevät henkilöt, joko

 • yksin omaan työskentelyyn ja/tai kuluihin
 • työryhmänä ryhmän jäsenten työskentelyyn ja/tai kuluihin. Työryhmän jäseniksi sopivia ovat vain taiteellista työtä tekevät henkilöt. Työryhmällä on oltava yksi vastuuhenkilö, joka vastaa mahdollisesta myönnettävästä apurahasta.

Mihin tarkoitukseen:

VISEK myöntää tukea visuaalisen alan taiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn. Apuraha voidaan myöntää työskentelyapurahana, kohdeapurahana tai esimerkiksi laitehankintoihin/materiaaleihin.

Apurahan suuruus on 1 000 € – 3 000 €.

Tukea ei voi hakea takautuvasti jo tehdystä työstä, vaan apurahoja myönnetään vain tuleville projekteille.

Apurahaa ei voida myöntää:

 • jos VISEK-apuraha on myönnetty edellisenä kolmena vuotena (koskien myös työryhmän jäseniä)
 • perustutkinto-opiskelijoille (Huom. toista taiteen tutkintoa opiskelevat voivat hakea) eikä lopputyönäyttelyn kuluihin
 • matkakuluihin
 • aputyövoiman palkkakuluihin
 • sosiaalisin perustein
 • yhteisöhakijoille, kuten festivaali, tapahtumajärjestäjä- tai tuottajaorganisaatioille
 • elokuva-alalle, mukaan lukien käsikirjoitus
 • välittäjäportaalle, kuten kuraattorit, managerit tai tuottajat

 

Hakemus

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella >> hakulomake

Huom. hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 23:59 Suomen aikaa.

Liitteeksi:

Hakulomakkeen yhteydessä pyydetään lähettämään seuraavat liitteet:

 • apurahan käyttötarkoitus (max 1 000 merkkiä). Liitteen alkuun, ensimmäiseen kappaleeseen tulee ydinsisältö tiiviisti, mihin apurahaa haetaan.
 • kustannusarvio
 • ansioluettelo (max 1 sivu)
 • työryhmältä kaikkien työryhmän jäsenten ansioluettelot
 • teoskuvat (max 5 kpl) teostietoineen tai linkit (max 3 kpl) videoteoksiin

Tallenna liitteet yhdeksi pdf-tiedostoksi ja nimeä tiedosto: sukunimi.etunimi.kayttotarkoitus.pdf (esim. tomera.taina.taiteelliseen tyoskentelyyn.pdf).

Arviointi ja päätökset

Apurahahakemukset vertaisarvioidaan. Hakemuksia arvioi kolmihenkinen johtokunta, joka koostuu ulkopuolisista asiantuntijoista ja Kuvaston hallituksen edustajasta.

Päätöksistä tiedotetaan helmikuussa 2021. Apurahansaajien nimet julkaistaan Kuvaston verkkosivuilla, ja saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Selvitys apurahan käytöstä

VISEK:n nimi pyydetään mainitsemaan apurahan avulla toteutetun teoksen yhteydessä, audiovisuaalisen teoksen tapauksessa esimerkiksi sen loppu-/esittelyteksteissä, tai näyttelykutsussa. Apurahansaajan tulee toimittaa lyhyt, vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä vuoden 2021 loppuun mennessä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa työryhmän selvityksen toimittamisesta.

Selvitykset toimitetaan osoitteeseen: tai Kuvasto ry, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki.

***

VISEK-apurahat perustuvat tekijänoikeuslain hyvitysmaksuun, jolla tekijöille korvataan teosten yksityinen kopiointi. Kollektiivinen tekijänoikeuskorvaus on jaettu taiteilijoille apurahoina VISEK:n kautta vuodesta 1987.

Lisätietoja apurahahausta:  / p. 09 272 4022