Artikkeli

”Haluan kaikki oikeudet ikuisiksi ajoiksi” – kuulostaako tutulta?

Oletko saanut pyynnön tai sopimuksen, jossa luvanhakija haluaa teoksesi kaikki oikeudet rajattomasti käyttöön? Kyseessä on taiteilijan kannalta huono sopimus, joka harvoin palvelee
kumpaakaan osapuolta. Luvanhakija ei esimerkiksi todennäköisesti tule koskaan tarvitsemaan kaikkia oikeuksia. Siksi onkin suositeltavaa määritellä teoksen käyttöoikeudet tilanne- ja tapauskohtaisesti, kun luovutat oikeuksia toiselle osapuolelle.

Käyttöoikeuksien siirtämisessä on kyse teoksen käytön lisensoinnista. Lisenssillä eli käyttöluvalla voit viipaloida oikeuksia antamalla toiselle osapuolelle luvan käyttää teostasi tietyin ehdoin.

Myöntäessäsi luvan esimerkiksi taideteoksesi kuvan käyttöön vältä suullisia sopimuksia ja sovi oikeuksistasi kirjallisella sopimuksella. Jos teet suullisen sopimuksen, tee sovituista asioista jonkinlainen sähköpostikirjaus, jotta sinulla on todiste mahdollisessa kiistatilanteessa.

Oikeuksien luovutuksen laajuudesta sopiessasi huomioi ainakin seuraavat seikat: käyttötarkoitus, käyttöaika (luvan voimassaolo), painosmäärä, alueellinen laajuus ja korvauksen suuruus. Jos teoksen käyttäjä, kuten tapahtumajärjestäjä, haluaa luovuttaa kuvan käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi yhteistyökumppanille, sovi siitäkin erikseen sopimuksessa.

Kuvasto myöntää lupia taideteosten kuvien käyttöön monenlaisia tarkoituksia varten, kun kyseessä on Kuvastoon kuuluvan taiteilijan teos. Olemassa oleva hinnasto järjestön nettisivuilla ja mahdollisuus hakea lupaa verkossa sujuvoittavat lupaprosessia. Jos teoksen käyttöön sisältyy muuntelua tai teosta halutaan käyttää kaupallisessa tuotteessa tai mainos- ja markkinointikampanjassa, Kuvasto tarkistaa taiteilijalta tai teoksen oikeudenhaltijoilta, ettei käyttö loukkaa tekijän moraalisia oikeuksia.

Muistathan, että taiteilijana et ole aina oikeutettu korvauksiin, jos kyseessä on tekijänoikeuslain rajoitussäännösten mukainen käyttö, kuten näyttelytiedotus. Moraalisia oikeuksiasi tulee näissäkin tilanteissa kuitenkin kunnioittaa.

Linkkejä:

Video: Tunne oikeutesi, taiteilija: Oikeuksista sopiminen
Kuvankäyttölupa ja -korvaus