Artikkeli

Miten toimia, jos tekijänoikeuttani on loukattu?

Joskus käy niin, että taiteilijan teoksen kuvaa on käytetty ilman lupaa esimerkiksi verkossa tai julkaisussa tai yhteydessä, joka loukkaa taiteilijan moraalisia oikeuksia. Näin voi tapahtua epähuomiossa tai tekijänoikeuksien puutteellisen tuntemuksen johdosta. Yhtä kaikki, tekijänoikeus turvaa näissä tilanteissa taiteilijan oikeuden puuttua luvattomaan käyttöön eikä tietämättömyys vähennä käyttäjän vastuuta. Taiteilijan kannalta tekijänoikeudessa on kyse hyvin vahvasta oikeudesta.

Luvattoman tai loukkaavan käytön tapauksessa taiteilija on oikeutettu vähintään hyvitykseen, jonka miniminä voidaan pitää markkinahintaa – edellyttäen myös, että taiteilijan nimi tuodaan esiin. Taiteilijalle koituneesta vahingosta riippuen voi kyseeseen tulla myös vahingonkorvaus.

Miten edetä, jos huomaan teokseni luvattoman käytön? Suositeltavaa on ottaa yhteyttä loukkauksen tekijään ja neuvotella jatkotoimenpiteistä. Kuvastoon kuuluvat taiteilijat voivat kääntyä Kuvaston puoleen, jolloin vastuu sopimisesta siirtyy järjestölle.

Jos tilanteeseen liittyy lainsäädännöllisiä epäselvyyksiä, kuinka tekijänoikeuslakia tilanteessa sovelletaan, taiteilijan on mahdollista pyytää lausuntoa opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimivalta tekijänoikeusneuvostolta. Viime vuosina neuvosto on ratkonut mm. teostason ylittymiseen liittyviä kysymyksiä.

Riitatilanteissa asian edistäminen oikeusteitse on aikaa vievää ja yksilötasolla raskas prosessi, mutta se saattaa joskus jäädä ainoaksi mahdollisuudeksi. Vuonna 2018 sai päätöksensä korkeimpaan oikeuteen saakka edennyt tapaus, jossa valokuvaajan teoksesta oli tehty lähes identtinen maalaus. Oikeus päätyi valokuvaajan kannalle.

Kuvasto tarjoaa muiden tekijänoikeusjärjestöjen lailla yleistä tekijänoikeusneuvontaa sekä taiteilijoille että taiteen käyttäjille. Järjestöön kuuluvien taiteilijoiden tapauksessa Kuvasto toimii tekijänoikeusloukkauksissa taiteilijan edun mukaisesti ja toiveita kuunnellen. Useimmiten tapaukset ratkeavat Kuvaston takautuvasti myöntämällä luvalla, jolloin korvaukseen lisätään hinnaston mukainen korotus (+30 %).

Aiheesta lisää:

Korkeimman oikeuden merkittävä ennakkopäätös valokuvan suojasta 
Teostani on käytetty luvatta -keskustelutilaisuus Tm-galleriassa
Video: Tunne oikeutesi, taiteilija: Kenelle tekijänoikeus kuuluu?