Uutiset

Korkeimman oikeuden merkittävä ennakkopäätös valokuvan suojasta

Kuva ei liity Korkeimman oikeuden tapaukseen. Kuva: Shutterstock 2018

Korkein oikeus on tehnyt merkittävän tekijänoikeusratkaisun tapauksessa, joka koski niin sanottua tavallisesta valokuvasta tehtyä maalausta. Oikeuden mukaan öljyvärimaalauksen valokuvasta tehnyt henkilö syyllistyi tekijänoikeusrikkomukseen ottaessaan maalauksesta myyntitarkoitusta varten valokuvan ja saattaessaan sekä maalauksen että valokuvan vedokset yleisön saataviin.

Tapauksen valokuvaaja oli ottanut vuonna 1991 metsoaiheisen kuvan, joka oli ollut nähtävillä valokuvaajan verkkosivuilla. Maalauksen tekijä oli maalannut vuonna 2009 valokuvaa hyväksi käyttäen öljyväritekniikalla vastaavan metsoaiheisen maalauksen. Myöhemmin tekijä oli ottanut öljyvärimaalauksesta valokuvan ja tarjonnut sekä maalausta että siitä otettuja valokuvavedoksia myytäväksi galleriassaan ja verkkosivuilla. Maalauksen tekijä ei ollut kysynyt valokuvaajalta käyttöön lupaa eikä ilmoittanut valokuvaajan nimeä maalauksen ja vedosten yhteydessä.

Keskeistä oikeustapauksessa oli kysymys siitä, onko maalauksen tekijä kopioinut valokuvan siten, että kyseessä on kappaleen valmistaminen valokuvasta.

Tekijänoikeusneuvosto on aiemmin ottanut kantaa valokuvasta maalattuun muotokuvaan. Tuolloin teokset kuitenkin poikkesivat toisistaan, joten kyse ei ollut neuvoston mukaan kopioinnista. Samoin KKO:n ratkaisussa vuodelta 1979 oikeus katsoi, että taiteilijan maalaus valokuvasta oli vapaa muunnelma eikä luvaton kopio. Neuvoston lausunnoissa samoin kuin oikeuskäytännössä on kuitenkin korostettu tarvetta tapauskohtaiselle arvioinnille. Niiden mukaan tekijänoikeuden loukkausta ei tapahdu, jos maalaus eroaa selvästi valokuvasta.

Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilssonin mukaan KKO on nyt ratkaissut asian, jota taiteilijat pohtivat työssään aika paljon.

”Ratkaisun myötä saamme lisää selvyyttä sille, minkälaiset rajat sallitulla valokuvan kopioinnilla on ja mitä tekijänoikeudellisia näkökohtia valokuvaan perustuvan maalauksen tekemisessä kannattaa huomioida.”  

Metsomaalauksen osalta KKO katsoi, että maalaus vastaa sekä kokonaisvaikutelmaltaan että yksityiskohdiltaan lähes täysin alkuperäistä valokuvaa.

Ennakkopäätöksessään KKO päätyi siihen, että maalauksen tekijä on loukannut valokuvaajan oikeutta kopioimalla eli valmistamalla kappaleita valokuvasta myyntiä varten ja saattamalla kappaleet yleisön saataviin. Tekijä on velvollinen korvaamaan valokuvaajalle valokuvan tekijänoikeuslain vastaisen käytön.

Lähde: Korkeimman oikeuden päätös (KKO:2018:21)