Uutiset

Pitäisikö taiteilijoiden oikeuksista puhua enemmän taiteilijapolitiikan yhteydessä?

Ruotsissa valmistui keväällä laaja taiteilijapoliittinen selvitystyö valtion taiteilijatuista ja taiteellisen työn edellytyksistä. Selvitys on ajankohtainen myös Suomen näkökulmasta, sillä kulttuuriministeri Sampo Terho asetti syksyllä 2017 työryhmän valmistelemaan ehdotuksia toimenpiteistä, joilla taiteellisen toiminnan edellytyksiä voidaan parantaa. Työryhmän tavoitteena on ennakoida, mitä taiteen tulevaisuus pitää sisällään.

Ruotsissa tekijänoikeudet nähdään edellytyksenä elinvoimaiselle kulttuuri- ja luovan alan sektorille, ja ne huomioidaan monin paikoin taiteilijapoliittisessa selvityksessä. Vahvoja tekijänoikeuksia pidetään lähtökohtana myös sille, että kulttuuri ja luovat alat voivat jatkossakin kehittyä.

Kuvasto pitää tärkeänä, että myös Suomen taide- ja taiteilijapolitiikan linjauksia tehtäessä huomioidaan tasapainoisesti kaikki taiteilijan toimeentuloon ja taiteellisen työn edellytyksiin vaikuttavat osa-alueet.

”Keskustelua myös visuaalisen alan taiteilijoiden oikeuksista on erityisen tärkeää käydä nyt, kun Euroopan unionissa viimeistellään mittavaa tekijänoikeuslain uudistusta”, muistuttaa Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

”Ruotsissa taiteellista toimintaa on tarkasteltu selvityksessä kokonaisvaltaisesti ja näin tulee tehdä myös Suomessa, kun tulevia muutostarpeita taiteen ja taiteilijoiden tuelle Suomessa arvioidaan”, hän jatkaa.

Digitaalisuus muuttaa ja haastaa taiteellista toimintaa

Ruotsin selvityksessä tekijänoikeuksia käsitellään erityisesti digitalisaation tapauksessa.

Yhtäältä digitaalisuus nähdään selvityksessä positiivisena taiteen jakamisen tavat mullistaneena muutostekijänä, ja toisaalta se haastaa taiteilijoiden ansaintamallit.

EU-tasolla on tunnistettu tekijänoikeuksiin liittyviä ongelma-alueita, joita lainsäädännön muutoksilla pyritään korjaamaan. Googlen ja Facebookin kaltaisiin online-palvelutuottajiin liittyvää ns. arvokuilu-ongelmaa (Artikla 13) ovat Suomessa pitäneet esillä erityisesti musiikintekijät, Teosto etunenässä. Myös Kuvasto on lausunut sekä yhdessä Lyhdyn kanssa että erikseen EU-komission ehdotuksista arvokuiluun liittyen ja suosittanut ongelman ratkaisemista. (Lyhdyn arvokuilulausunnon voit lukea täällä ja Kuvaston lausunnon täällä)

European Visual Artists EVA, jonka jäsen Kuvasto on, on toistuvasti vaatinut EU-komissiota selventämään tekijänoikeusdirektiivissä hyperlinkkien ja framing-tekniikan lainsäädäntöä. Puutteellinen lainsäädäntö on johtanut siihen, että tapauskohtaisesti tehdyt EU-tuomioistuimen ratkaisut käytännössä heikentävät tekijöiden yksinoikeutta päättää omien teostensa verkkokäytöstä. (Hyperlinkkien ja framing-tekniikan eroista voit lukea lisää täältä)

Ruotsin taiteilijapoliittisessa selvityksessä tekijänoikeuksien merkityksen kasvu tunnistetaan. Samanaikaisesti selvityksessä todetaan, että tekijänoikeuksien valvonta on hankaloitunut ja oikeuksista sopiminen monimutkaistunut. Harvalla taiteilijalla on niihin liittyvää riittävää tietotaitoa.

Euroopan unionin jäsenmaiden kannoilla on merkitystä, kun komission tekemää tekijänoikeusdirektiiviehdotusta käsitellään. Direktiivin hyväksymisen jälkeen se tullaan saattamaan voimaan myös jäsenmaissa. Unionin oikeudellisista asioista vastaava JURI-valiokunta äänestää direktiiviehdotuksesta kesäkuussa. Silloin vahvistetaan ne poliittiset suuntaviivat, jotka vaikuttavat taiteen tulevaisuuteen ja taiteilijoiden ansaintamahdollisuuksiin Suomessakin.

***

Ruotsin selvitystyön tehneen työryhmän vetäjä, erikoistutkija Ann-Christin Nykvist osallistui huhtikuussa Suomessa tilaisuuteen, jossa keskusteltiin Suomen ja Ruotsin taide- ja taiteilijapolitiikan yhtymäkohdista sekä linjauksista. Kulttuuripolitiikan uudet suuntaviivat Ruotsissa ja Suomessa –seminaarin järjestivät opetus- ja kulttuuriministeriö ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä aloitti työnsä vuoden 2017 lopulla, ja sen toimikausi päättyy syyskuussa 2018.

Lue lisää:
Hyperlinkit vs. framing-tekniikka
EVA: Framing leaves artists with empty frames
Ruotsin selvitys: Konstnär – oavsett villkor?
Taide- ja taiteilijapolitiikan linjausten valmistelu Suomessa