Uutiset

Jälleenmyyntikorvaussäädöstä vahvistetaan Ruotsissa – uusi laki voimaan 1.7.2018

Kuva: Shutterstock 2018

Kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta koskevaa lakia vahvistetaan Ruotsissa uudella asetuksella, joka astuu voimaan 1. heinäkuuta 2018.

Ruotsissa kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus on sisällytetty tekijänoikeuslakiin kuten Suomessakin. Lain mukaan taidemarkkinoiden ammattilaiset ovat velvollisia suorittamaan taiteen jälleenmyynneistä taiteilijoille tekijänoikeuskorvauksen. Tähän asti laki ei ole kuitenkaan Ruotsissa velvoittanut taidemyyjiä raportoimaan myyntejä, mikä on käytännössä johtanut siihen, ettei korvauksia hallinnoiva Kuvaston sisarjärjestö Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) ole saanut ilmoituksia kaikista kuvataiteen myynneistä. Uuden asetuksen on tarkoitus korjata raportointia koskeva puute laissa.

Jälleenmyyntikorvaus on ollut Ruotsissa voimassa Suomen tapaan vuodesta 1995. Korvausten maksaminen taiteen jälleenmyynneistä on perustunut BUS:n ja taidemyyjien välisiin sopimuksiin. Käytännössä kuitenkin jopa seitsemän kymmenestä taiteen jälleenmyyjästä on jättänyt vastaamatta BUS:lle jälleenmyynneistä. Raportointivelvoitteen puuttumisen vuoksi BUS arvioikin, että taiteilijoilta on jäänyt saamatta tekijänoikeuskorvauksia jopa miljoonia kruunuja viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Suomessa laki velvoittaa taidemyyjiä ja –välittäjiä raportoimaan taidemyynnit jälleenmyyntikorvausta hallinnoivalle Kuvastolle. Valvonnan tehostaminen Ruotsissa tulee parantamaan jatkossa myös suomalaisten taiteilijoiden mahdollisuuksia saada korvauksia teosten myynnistä, kun taiteilijoiden teoksia myydään Ruotsin taidemarkkinoilla.

Lähde: BUS

Lue lisää: Taiteen jälleenmyyntikorvaus