Uutiset

VISEK-tukea audiovisuaaliselle ja digitaaliselle kuvataiteelle

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK:n apurahat ovat haettavissa keskiviikosta 1. marraskuuta alkaen. Tukea taiteilijoille on jaossa yhteensä 55 800 euroa. Apurahojen hakuaika on 1. – 30.11.2017.

Kenelle:
Kuvaston yhteydessä toimiva VISEK jakaa apurahoja ammattitaiteilijoille ja –taiteilijaryhmille. Huomaathan, että aiemmin VISEK-tukea saaneiden hakijoiden osalta apurahapäätöksissä otetaan huomioon, onko VISEK-apurahan käytöstä tehty selvitys Kuvastolle.

Mihin tarkoitukseen:
VISEK myöntää tukea taideprojektien tuotanto- ja esityskuluihin ja työskentelyyn. Tuen kohteita voivat olla muun muassa videotaide, kokeellinen elokuva, verkossa oleva taideteos tai materiaaliltaan katoavan taideteoksen audiovisuaalinen taltiointi, kuten näyttely- tai teostaltiointi.

Tukea myönnetään lähtökohtaisesti pieniin ja keskisuuriin projekteihin. Opintoihin, matkakuluihin sekä aputyövoiman palkkakuluihin apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä. Tukea ei voi myöskään hakea takautuvasti esimerkiksi jo avautuneelle näyttelylle, vaan apurahoja myönnetään vain tuleville projekteille.

Hakuohjeet:
Apurahaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon liitetään yksi liitetiedosto.

>> lomake verkossa

Liitetiedoston (1 pdf-tiedosto) tulee sisältää tiivistetty CV (pituus max. kaksi A4), työ- ja rahoitussuunnitelma (max. kaksi A4) sekä kuvia teoksista tai suunnitteilla olevista teoksista (1-5 kpl). Nimeä liitetiedosto seuraavalla tavalla: sukunimi_etunimi.pdf

Apurahapäätökset:
Päätökset apurahoista tehdään tammikuussa 2018. Apurahansaajien nimet julkaistaan Kuvaston verkkosivuilla tammikuussa, ja saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Selvitys apurahan käytöstä:
VISEK:n nimi pyydetään mainitsemaan apurahan avulla toteutetun teoksen yhteydessä, esimerkiksi sen loppu-/esittelyteksteissä tai näyttelykutsussa. Apurahansaajana sinun tulee toimittaa lisäksi lyhyt, vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä vuoden 2018 loppuun mennessä osoitteeseen tai Kuvasto ry, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki.

 

Lisätiedot: , p. 09-272 4022

Lue myös: VISEK-tukea audiovisuaaliselle ja digitaaliselle taiteelle haki ennätysmäärä taiteilijoita