Uutiset

Kuvaston tuotot kasvoivat selvästi vuonna 2015

Kuvaston 28. toimintavuosi oli erittäin myönteinen monella eri mittarilla tarkasteltuna. Kuvaston keräämien tekijänoikeuskorvausten kokonaismäärä kasvoi edellisvuoteen nähden 24 prosenttia. Vuoden kokonaistuotot olivat yhteensä 790 536 euroa.

Tekijänoikeuskorvaukset ovat kuvataiteilijoiden tulonmuodostuksessa yksi neljästä pääasiallisesta tulonlähteestä palkan, apurahojen ja teosmyynnin ohella. Kuvaston yhtenä tärkeänä tavoitteena on kasvattaa kuvataiteen tekijänoikeusmarkkinaa. Vuonna 2015 tuotot nousivat eniten käyttökorvausten saralla. Taiteilijoille tilitykseen siirtyvien korvausten määrä kasvoi jopa 30 prosenttia. Korvauksista tilitysvaiheessa pidätettävä hallintokulu laskee tänä vuonna kuusi prosenttiyksikköä 19 prosenttiin.

Perustoiminnan ohella Kuvasto jatkoi vuonna 2015 pitkäjänteistä kehitystyötään ja perustehtävän kirkastamista. Eduskuntavaalien alla Kuvasto julkaisi omat hallituskausitavoitteensa osana edunvalvontatyötä. Tekijänoikeudellisen näyttelykorvauksen hinnoittelu uudistettiin toukokuussa 2015. Myös neuvotteluja Museoliiton kanssa kotimaisen kokoelmataiteen verkkokäytöstä jatkettiin. Kuvaston Erik Enroth -muistopalkinto jaettiin vuonna 2015 kymmenennen kerran. Palkinto myönnettiin kuvataiteilija Enrothia 1970-luvulla oikeudenkäynnissä puolustaneelle varatuomari Tove-Maj Kyrklundille.

Kuvaston sähköinen vuosikertomus tiivistää vuoden 2015 toimintavuoden tärkeimmät tapahtumat ja taloudelliset tunnusluvut.