Uutiset

Taidemyyntipaikkojen suorittamia jälleenmyyntikorvauksia selvitetään

Kuvasto liittyi vuoden alussa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) jäseneksi, minkä jälkeen TTVK on kevään aikana kartoittanut kuvataiteen myyntipaikkojen määrää sekä selvittänyt niiden suorittamia jälleenmyyntikorvauksia oikeudenhaltijoille.

Valtakunnallisessa kartoituksessa on löytynyt kohteita, joiden taideteosten jälleenmyynneistä Kuvastolla ei ole tietoa.

”Kartoitukseen on lähdetty ennen muuta siksi, että taiteen myyjiä voitaisiin mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti tiedottaa jälleenmyyntikorvauksesta,” kertoo Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

TTVK ja Kuvasto tulevat jatkamaan taidekauppiaiden  ja -välittäjien seurantaa ja harkitsevat jatkotoimia tapauskohtaisesti.

Kuvataiteilijalla on lainmukainen oikeus jälleenmyyntikorvaukseen. Korvaus maksetaan jälleenmyydyistä teoksista, joiden omistuksesta tekijä on aiemmin luopunut ja joiden tekijänoikeudellinen suoja-aika on voimassa. Korvauksen suorittamisesta vastaa teoksen myyntiin osallistunut taidemarkkinoiden ammattilainen. Kuvasto on hallinnoinut ja tilittänyt jälleenmyyntikorvauksia oikeudenhaltijoille vuodesta 1995.

Lähde: Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
Lue lisää: kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus