Uutiset

Kansainvälisten taidemarkkinoiden notkahdus ei näy kotimaassa

Kotimaisilla kuvataiteen jälkimarkkinoilla sotien jälkeinen taide sekä moderni taide myyvät edelleen hyvin. Tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry:n kuvataiteen jälleenmyynneistä keräämät tekijänoikeuskorvaukset ovat pysyneet koko 2000-luvun aikana lähes samalla tasolla. Vuonna 2015 jälleenmyyntikorvausten kokonaismäärä kasvoi hienoisesti ollen yhteensä 209 370 euroa.

Pääosa (77 %) kuvataiteilijoille maksettavista jälleenmyyntikorvauksista kertyy taidehuutokaupoilta näistä ja loput (n. 23 %) taidekauppiailta. Toistaiseksi jälleenmyyntikorvauksia tilitetään suurimmaksi osaksi (n. 75 %) edesmenneiden taiteilijoiden perikunnille. Jälleenmyyntikorvauksen merkitys elävien taiteilijoiden toimeentulossa kuitenkin kasvaa koko ajan, sillä myös nykytaiteen teoksia myydään yhä useammin jälkimarkkinoilla.

Kuvasto ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) aloittivat vuoden 2016 alussa  yhteistyön taidemyyntipaikkojen kartoittamiseksi ja niiden jälleenmyyntien selvittämiseksi. Kartoitus tehdään ennen muuta siksi, että taiteen myyjiä voidaan mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti tiedottaa jälleenmyyntikorvauksesta. Jo toteutetussa valtakunnallisessa selvityksessä on paljastunut kohteita, joiden jälleenmyynneistä Kuvastolla ei ole tietoa.

Kuvataiteilijan oikeus jälleenmyyntikorvaukseen on harmonisoitu Euroopan Unionissa, ja se on voimassa yli 80 maassa. Kahdessa maailman suurimmassa taidemarkkinamaassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa, kuvataiteilijat eivät edelleenkään saa korvauksia jälleenmyydyistä teoksistaan. Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry on hallinnoinut kuvataiteilijoiden jälleenmyyntikorvausta Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen nojalla vuodesta 1995.

Lue lisää jälleenmyyntikorvauksesta