Korvausten tilitys

Kuvasto tilittää keräämänsä tekijänoikeuskorvaukset taiteilija- ja oikeudenhaltija-asiakkailleen. Henkilökohtaisesti tilitettäviä korvauksia ovat käyttö-, näyttely-, ja jälleenmyyntikorvaukset. Korvaukset maksetaan keräysvuotta seuraavana vuonna. Vuoden 2018 aikana kerätyt korvaukset maksetaan siten vuonna 2019.

Korvausten maksaminen aloitetaan keväällä, kun yhdistyksen tilinpäätös on vahvistettu Kuvaston kevätkokouksessa. Maksut suoritetaan asiakkaiden tileille porrastetusti ja viimeistään vuoden loppuun mennessä. Ennen tilittämistä taiteilija- ja oikeudenhaltija-asiakkaille laaditaan korvauslaskelma, jossa ilmoitetaan tilitettävien korvausten maksupäivä. Maksun yhteydessä korvauksista suoritetaan verolainsäädännön mukainen ennakkoperintä.

Toimintakuluprosentti

Kuvaston toimintakuluprosentti vahvistetaan osana tilinpäätöstä. Toimintakulu vähennetään oikeudenhaltijoille tilitettävistä henkilökohtaisista tekijänoikeuskorvauksista ennen niiden maksamista. Prosenttiosuudella katetaan osittain Kuvaston perustoiminnasta syntyviä kuluja.

Vuoden 2017 korvauksista pidätettävä toimintakulu oli kotimaisten oikeudenomistajien osalta 19 prosenttia. Ulkomaisten oikeudenhaltijoiden kuluprosentit perustuvat Kuvaston ja sen sisarjärjestöjen välillä tehtyihin vastavuoroisuussopimuksiin. Sopimuksesta riippuen ne ovat joko 20 tai 25 prosenttia.

Tilitysten poikkeustapaukset

Korvaussummaa ei tilitetä asiakkaalle, jos summa jää alle 50 euron, kun toimintakuluprosentti on vähennetty korvauksesta. Sen sijaan korvaus säilytetään seuraavaa tilitystä varten, kunnes tilitettävä summa on vähintään 50 euroa. Tarvittaessa myös alle 50 euron erä voidaan kuitenkin maksaa, kun asiakas sitä toivoo. Yli 500 euron tekijänoikeuskorvaus tilitetään ammatissa toimiville taiteilijoille pyydettäessä nopeutetussa menettelyssä.

Oikeudenhaltijoiden puutteelliset tiedot

Kuvasto tilittää vuosittain tekijänoikeuskorvauksia useille sadoille oikeudenhaltijoille, sekä Kuvastoon kuuluville että ulkopuolisille taiteilijoille ja edesmenneiden taiteilijoiden oikeudenhaltijoille. Korvausten maksua nopeuttavat oikeudenhaltijoiden ajantasaiset tiedot. Jos tiedot ovat puutteelliset, tilitystä ei voida suorittaa. Sivuillemme on siksi koottu lista ns. tuntemattomista taiteilijoista, joita emme ole onnistuneet tavoittamaan ja joiden osalta kaipaamme lisätietoja.

Tietoja taiteilijoista voi välittää osoitteeseen tai puhelimitse numeroon 09 272 4022. Oikeudenhaltijana voit päivittää tietosi myös verkkolomakkeellamme.