Artikkelit

Kopiosto varmistaa, että teosten kopioinnista maksetaan korvaus

Oppilaitoksille, yrityksille ja yhteisöille tarjotut oikeusvarmat käyttöluvat varmistavat, että teosten vastuullinen kopioiminen on vaivatonta. Kattavilla käyttöluvillaan Kopiosto varmistaa luovalle alalle kuuluvat korvaukset teosten käytöstä.

Kuvaston sisarjärjestö Kopiosto myy lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja muiden teosten kopiointiin ja käyttöön. Oppilaitoksille ja yrityksille tarjottavat kopiointiluvat ovat Kopioston vakiintuneimpia lupatuotteita. Tämän lisäksi Kopiosto myöntää teosten käyttölupia myös kirjastoille, arkistoille ja museoille näiden kokoelmiin sisältyvien vanhojen aineistojen avaamiseen verkkoon tai tutkimuskäyttöön. Kirjastoille tarjolla on kirjojen kuvituksen verkkokäyttöön suunnattu lupa.

Suurin osa Kopioston myöntämistä teosten käyttöluvista on tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja sopimuslisenssilupia. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi oppilaitos tai yritys voi hankkia Kopiostolta hyvin kattavan käyttöluvan, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt järjestön toimimaan kyseisellä teosten käyttöalueella sopimuslisenssiorganisaationa.

Sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa sen, että teosten käyttäjät saavat oikeusvarman ja kattavan käyttöluvan. He voivat käyttää teoksia monipuolisesti ja vastuullisesti, tekijänoikeuksia kunnioittaen. Tekijät, kustantajat ja muut oikeudenhaltijat saavat puolestaan kohtuullisen korvauksen teostensa ja muiden suojan kohteiden käytöstä.

Tutustu Kopioston käyttölupiin

Tekijänoikeuskorvauksilla apurahoja ja muita palveluita

Painettujen julkaisujen ja verkkosivuilla olevien teosten kopioinnista kerätyt tekijänoikeuskorvaukset maksetaan Kopioston jäsenjärjestöjen kautta teosten tekijöille ja kustantajille. Järjestöt jakavat korvaukset edustamansa alan tekijöille apurahoina ja palkintoina tai järjestävät muutoin alaa hyödyttäviä palveluita. Kuvasto jakaa Kopioston maksamat valo- ja digikopiointikorvaukset kuvataidealan yhteisiin tarkoituksiin osoittamalla ne taiteilijoita ja teosten käyttäjiä palvelevaan tekijänoikeusneuvontaan, koulutukseen ja viestintään.

Huomaathan, että Kopiosto myöntää sopimuslisenssin nojalla käyttölupia myös sellaisten tekijöiden puolesta, jotka eivät ole antaneet valtuutusta teostensa lisensointiin. Tämän takia Kopioston jäsenjärjestöt ovat velvollisia jakamaan korvauksia ja tarjoamaan niillä rahoitettuja palvelujaan kaikille edustamansa alan tekijöille, ei vain järjestön jäsenille.

Kopiosto-valtakirja

Kopiosto-valtakirjalla tekijät antavat Kopiostolle valtuutuksen myöntää puolestaan lupia teostensa kopiointiin. Valtuutus mahdollistaa sen, että Kopiosto voi huolehtia tekijöiden teosten kopiointiin liittyvistä oikeuksista ja eduista.

Kuvastoon liittyvät visuaalisen alan taiteilijat antavat valtakirjan Kopiostolle allekirjoittamalla Kuvaston asiakassopimuksen (sopimuksessa oikeusluokka 1§ d). Toimitamme tiedot Kuvaston edustamista taiteilijoista Kopiostolle vuosittain.