Uutiset

Eurooppalaiset luovan työn tekijät vetoavat tekoälyasetuksen puolesta

Luovan työn tekijät ja oikeudenhaltijat vetoavat Euroopan unionin jäsenmaihin tekoälyasetuksen puolesta Eurooppa-neuvoston äänestyksen alla.

Euroopan unionin ministerineuvosto äänestää perjantaina 2. helmikuuta tekoälyasetuksesta (AI Act), josta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys kolmikantaneuvottelussa 9. joulukuuta 2023.

Tekijä- ja tekijänoikeusjärjestöjä edustavan GESACin johdolla eurooppalaiset luovan työn tekijät ja oikeudenhaltijat vetoavat äänestyksen alla tekoälyasetuksen puolesta. Torstaina 1.2. julkaistussa lausunnossa Euroopan unionin jäsenvaltioita rohkaistaan osoittamaan johtajuutta ja hyväksymään tekoälyasetus perjantain tapaamisessa. Allekirjoittajien mukaan Euroopalla on ainutlaatuinen mahdollisuus osoittaa edelläkävijyyttä ja asettaa globaalit standardit tekoälyn sääntelylle.

Tekoälyasetus vaatii vielä ennen voimaantuloaan sekä parlamentin että neuvoston hyväksynnän. Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä jäsenmaissa, mutta vaatii muutoksia nykyiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Sääntelyä sovelletaan kahden vuoden kuluessa asetuksen julkaisemisesta.

EU:n jäsenmaille osoitetun lausunnon on allekirjoittanut yli 200 eurooppalaista järjestöä. Kuvasto on mukana vetoomuksessa muiden Euroopan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.

Lue englanninkielinen lausunto kokonaisuudessaan.

AI ACT
Joint statement from European creators and rightsholders

We represent a broad coalition of over two hundred organisations in Europe’s creative and cultural sectors, encompassing authors from multiple sectors including music, visual, audiovisual, and literary; book and press publishers of newspapers, magazines and specialised publications, music, scientific and technical publishers; recorded music, film and audiovisual producers; publishers of films and audiovisual content online and offline; distributors and photo agencies.

We call on the Member States of the European Union to show global leadership and approve the AI Act at the COREPER meeting on 2 February.

The AI Act is a vital piece of legislation that will regulate the role of AI in Europe and help set a global standard for how we expect AI systems to operate. Europe has a unique opportunity to show global leadership in the AI framework, for the benefit of EU citizens, creators, rights holders, industry, and the wider economy.

Following the recent rapid emergence of popular generative AI tools, the text agreed upon by the trilogue negotiators proposes light-touch obligations for ‘“General Purpose AI Models.”

These obligations represent a minimum basis to build on efforts to enable European creators and rights holders to ensure their rights are being respected and that authorisation is sought for the use of their content. Doing so would foster an environment where rights and commercial freedoms are respected by simultaneously fostering the licensing of creative content to AI models – kickstarting partnership and innovation opportunities.

The introduction of such obligations with respect to generative AI is not only the right thing to do but would position the EU to help set a global standard in AI regulation. It would also be an essential enabler for the creation of value in AI and a platform for future development and innovation in the EU.