Uutiset

Tekijänoikeusbarometri: Nuoret suhtautuvat tekijänoikeuksiin huolettomammin

Marraskuussa julkaistun Tekijänoikeusbarometrin valossa valtaosa suomalaisista suhtautuu tekijänoikeuksiin myönteisesti. Nuorten keskuudessa laittoman sisällön kulutus on havaittavasti kasvussa.

Vuoden 2023 Tekijänoikeusbarometrin mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti tekijänoikeuksiin ja luottavat tekijänoikeusjärjestöihin. Enemmistö vastaajista (yht. 80 %) pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina ja lähes yhtä suuri osa (yht. 79 %) arvioi järjestöjen olevan oikealla asialla.

Valtaosa suomalaisista pitää tekijänoikeuksia tärkeinä ja tekijänoikeuskorvauksia tarpeellisena (yht. 85 %). Suomalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä oikeudenmukainen korvaus (yht. 89 %). Puolet vastaajista näkee tekijänoikeudet ennemmin mahdollistavina kuin rajoittavina (yht. 14 %). Vain 6 prosenttia pitää tekijänoikeuskorvauksia liian suurina, kun taas kolmasosa (35 %) liian pieninä.

Piratismiin liittyvät asenteet ovat pysyneet pääosin ennallaan. Yli puolet (52 %) suhtautuu torjuvasti piratismiin kaikissa muodoissaan.

Sen sijaan huolestuttava trendi näkyy alle 25-vuotiaiden keskuudessa, joilla laittoman sisällön kulutus on kasvussa. Barometrin mukaan sisältöjen katselu, kuuntelu ja pelaaminen laittomista lähteistä ovat selvästi lisääntyneet vuodesta 2022. Nuoret ja nuoret aikuiset (15–35-vuotiaat) pitävät myös yleisesti ottaen piratismiin liittyviä tekoja hyväksyttävämpinä kuin vanhemmat vastaajat.

Kuvataiteen teosten luvaton käyttö

Tekijänoikeusbarometri keskittyy pääasiassa audiovisuaalisiin sisältöihin, musiikkiin ja kirjallisuuteen, mutta teosten luvatonta käyttöä esiintyy myös kuvataiteiden alalla.

Yleisin tapa on käyttää taideteosten kuvia kaupallisessa tarkoituksessa ilman tekijän lupaa. Yritysten mainos- ja markkinointimateriaaleissa tai tuotepakkauksissa saatetaan esimerkiksi hyödyntää kuvataiteen teoksia ilman asianmukaista lupaa tai korvausta. Myös julkisia taideteoksia, graffiteja ja muita katutaideteoksia saatetaan käyttää ansiotarkoituksessa ilman tekijän lupaa.

Teosten luvaton käyttö heikentää tekijöiden oikeuksia ja taloudellista asemaa. Kuvasto puuttuu luvattomaan käyttöön edustamiensa taiteilijoiden puolesta, pääasiassa oikeudenhaltijoiden yhteydenottojen perusteella. Usein luvaton käyttö paljastuu tahattomaksi johtuen teoksen käyttäjän puutteellisesta tekijänoikeustuntemuksesta.

Tutkimuksen tiedot perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, jossa vuosittain selvitetään muun muassa sisältöjen käyttöä sekä asenteita tekijänoikeutta ja piratismia kohtaan. Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina ja nettikyselynä lokakuussa 2023, ja vastaajia oli yhteensä 1 082 henkilöä.

Aiheesta muualla:

TTVK ry:n tiedote: Tekijänoikeusbarometri 2023

Kuva: Unsplash.com