Uutiset

OKM: Valmistelutyö kulttuuripoliittista selontekoa varten käynnistyy

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen työn kulttuuripoliittisen selonteon laatimiseksi. Selonteko on määrä antaa eduskunnalle syksyllä 2024.

Kulttuuripoliittisen selonteon tarkoituksena on luoda taide- ja kulttuurialan tulevaisuuskuva kulttuuripolitiikan kehittämistä varten. Näin voidaan vastata toimintaympäristömuutoksiin, jotka vaikuttavat taide- ja kulttuurialaan, niiden toimijoihin ja toimintaedellytyksiin. Marraskuussa käynnistyvän selonteon valmistelutyö toteutetaan laajassa vuorovaikutuksessa kulttuurialan kanssa.

Taustatiedoksi opetus- ja kulttuuministeriö (OKM) kokoaa kulttuurialan näkemyksiä nettikyselyllä. Kuvasto kannustaa jäsenliittojaan ja kuvataidealan järjestöjä vastaamaan kyselyyn ja jakamaan näkemyksensä toimialasta. Kysely on avoinna 21. marraskuuta saakka. Siirry kyselyyn >>

Selonteon valmistelua tukee ohjausryhmä, joka täydentää ja ohjaa valmistelutyötä. Toimikaudeksi 8.11.2023–30.6.2024 valitun työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Elina Laavi ja jäseninä:

Teemu Brunila, muusikko, tuottaja, säveltäjä-sanoittaja
Tomi Dufva, yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto
Eeva Furman, johtava asiantuntija, valtioneuvoston kanslia
Kaarlo Hildén, rehtori, Taideyliopisto
Ville Hytönen, puheenjohtaja, Kirjailijaliitto ry
Annakaisa Iivari, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Juha Itkonen, kirjailija, taideneuvoston puheenjohtaja
Riitta Kaivosoja, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sören Lillkung, Verkställande Svenska Kulturfonden
Stuba Nikula, toimitusjohtaja, Helsingin Tapahtumasäätiö
Paula Parviainen, ulkoasiainneuvos, ulkoministeriö
Susanna Pettersson, toimitusjohtaja, Suomen kulttuurirahasto
Kaisa Rönkkö, johtaja, Taiteen edistämiskeskus
Johanna Selkee, erityisasiantuntija, Suomen kuntaliitto
Sakarias Sokka, erikoistutkija, Cupore
Petra Tarjanne, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Paula Vesala, muusikko

Työryhmä arvioi selontekotyön toteutusta erityisesti kirjallisuuden, kasvu kulttuurin tekijäksi, toimintaympäristömuutosten arvioinnin sekä kulttuurialan rahoituksen, rakenteiden ja toiminnanohjauksen osalta.

Selonteon valmistelu alkaa taiteen ja kulttuurin toimialan edustajat kokoavalla aloitustilaisuudella, jossa keskustellaan kulttuuripolitiikan kehittämisen tavoista ja keinoista. Tilaisuus järjestetään maanantaina 27.11. klo 11.30–14.30. Tilaisuuteen voi ilmoittautua opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilla.

Aiheesta muualla:

Opetus- ja kulttuuriminsteriön tiedote